Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 1

(trang 7 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người ( USD/người) Trả lời: - Các nước và vùng lãnh thổ có thu nhập cao tập trung chủ yếu ở Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Á, Ô-xtrây-li-a. Các nước và vùng lãnh thổ có thu nhập t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 2

(trang 12 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào bảng 2, so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét. Trả lời: - Nêu thứ tự về số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. - Nêu tổ chức có GDP cao nhất, thấp nhất, so sánh với nhau và so sánh với trong mối quan hệ v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 3

(trang 13 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới. Trả lời: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển cao hơn nhiều lần so với nhóm nước phát triển (thời kì 2001 – 2005...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 1 trang 7

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 1 trang 7: Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/người). Trả lời: Sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP/ người không đồng đều. - Các nước có mức GDP/người cao nhất (tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 2 trang 12

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 2 trang 12: Dựa vào bảng 2 (trang 11-12 sgk Địa lí 11), so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét. Trả lời: - So sánh:    + Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) có số dân đông nhất và GDP lớn nhất...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 3 trang 13

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 3 trang 13: - Dựa vào bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới. - Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội? BẢNG 3.1. TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây: Lời giải: GDP bình quân đầu người (USD/người-năm 2004) Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP (năm 2004) Chỉ số HDI (năm 2003) Tên một số nước và lãnh thổ tiêu biểu Các nước p...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy nêu những biểu hiện chính của toàn cầu hóa kinh tế vào sơ đồ dưới đây: Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 11 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 11: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất: Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra: Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 11 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển ...

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo. B. Quy mô dân số và cơ cấu dân số. C. Trình độ khoa học – kĩ thuật. D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Hiển thị...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế? A. Đầu tư nước ngoài tang nhanh B. Thương mại thế giới phát triển mạnh C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút Hiển thị đáp án Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Câu 1. Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là A. Mất cân bằng giới tính B. Ô nhiễm môi trường C. Cạn kiệt nguồn nước ngọt D. Động đất và núi lửa Hiển thị đáp án Câu 2. Cho bảng số liệu: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của một số nước trên thế giới qua các năm (Đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 1)

Câu 1: (0,5 điểm) NIC được viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là tên viết tắt của các nước hoặc tổ chức kinh tế nào? A. Hiệp hội Tự do Thương mại Bắc Mĩ. B. Các nước công nghiệp mới. C. Thị trường chung Nam Mĩ. D. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Câu 2: (0,5 điểm) Trong quá trình công nghiệp hóa, hiệ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 2)

Câu 1: (0,5 điểm)Khó khăn lớn nhất ở các nước đang phát triển hiện nay là gì? A. Thiếu nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp. B. Các tệ nạn xã hội gia tăng. C. Nhiều tai biến do thiên tai gây ra. D. Bùng nổ dân số, lương thực, bệnh tật và nghèo đói. Câu 2: (0,5 điểm) Sản xuất khu vực I ở các n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 3)

Câu 1: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau: Quốc gia Tỉ trọng GDP của khu vực II ( năm 2000) 1. Hàn Quốc 2. Bra-xin A. Chiếm 37,5%. B. Chiếm 42,4%. C. Chiếm 47,5%. Câu 2: (0,5 điểm) Toàn cầu hóa là quá trình phát triển tất yếu khách quan nhưng do...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

    Môn Địa Lí lớp 11     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển:    A. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.    B. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 11     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Mỹ la tinh là khu vực có:    A. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.    B. Nền kinh tế...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)

    Môn Địa Lí lớp 11     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1:Nhận xét không đúng về nguyên nhân làm cho Châu Phi còn nghèo là:    A. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.    B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, dân trí thấp.  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Reading (trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11)

A. Reading (Trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and disscuss the question: "What do you think of the friend in the poem?" (Luyện tập ngâm bài thơ ở trang tiếp theo và thảo luận câu hỏi: "Bạn nghĩ thế nào v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Speaking (trang 15-16-17 SGK Tiếng Anh 11)

B. Speaking (Trang 15-16-17 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Look at the people below and describe their physical characteristics. (Làm việc theo cặp. Nhìn những người dưới đây và mô tả những đặc điểm thể chất của họ.) Gợi ý: A: Can you describe the man in the picture? B: The man is tall. He...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

C. Listening (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 11)

C. Listening (Trang 17-18 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. Who is your best friend? (Người bạn thân nhất của bạn là ai?) => My best friend is ... . 2. How did y...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Đề bài Choose the word that has main stress placed differently from the others. Question 1: A. generous B. suspicious C. constancy D. sympathy Hiển thị đáp án Question 2: A. sorrow B. mutual C. pursuit D. influence Hiển thị đáp án Question 3: A. acquaintance B. unselfish C. attraction D. humorous Hi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the one word or phrase - A, B, C, or D - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase. Question 1: It was so relaxing to be ________ old friends. a. in b. between c. among d. around Hiển thị đáp án Question 2: She's made friends ________ a little g...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Đề bài Read the passage carefully, then decide whether the following statement are true (T) or false (F) The proverb 'A friend in need is a friend indeed.' means that we shall know who our real friends are when we are in need. Those who desert us when we are in difficulty are just unfaithful friends...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 11 mới)

Unit 1 lớp 11: Getting started 1. Listen and read (Nghe và đọc) Bài nghe: Hướng dẫn dịch Sam: Cuối tuần nào bạn cũng về thăm ông bà mình chứ? Ann: Ừ, nhưng chỉ thăm ông bà ngoại mình thôi. Bạn thấy đấy, mình sống trong một gia đình đông người với ông bà nội và cả gia đình chú mình nữa. Sam: Mình hiể...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Language (trang 8-9 SGK Tiếng Anh 11 mới)

Unit 1 lớp 11: Language Vocabulary 1. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as one word. (Hãy ghép một từ (từ 1-9) với một từ khác (từ a-i) tạo thành danh từ kép. Bốn từ trong số đó được viết như một từ.) 1-g2-h3-i4-f5-c 6-b7-a8-d9-e 2. Compl...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Reading (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 11 mới)

Unit 1 lớp 11: Reading Reading 1. You are going to read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the following do you think you may find in the text. (Em sẽ đọc một bài nói về những xung đột giữa cha mẹ và con cái tuổi thanh thiếu niên. Theo em những ý kiến nào dướ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 1: The Generation Gap

Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 11 mới: Unit 1: The Generation Gap. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 2: Relationships

Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 11 mới: Unit 2: Relationships. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 3: Becoming Independent

Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 11 mới: Unit 3: Becoming Independent. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới tương ứng. Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Question 1: A. access    B. afford     C. brochure     D. casual Hiển thị đáp án Question 2: A....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: This plan can't be carried out because of the widespread public _________. A. relaxation     B. disapproval     C. perception Hiển thị đáp án Question 2:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions. The generation gap, which refers to a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads to numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 1 trang 5

(trang 5 sgk Lịch Sử 11): - Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật? Trả lời: Nhật Bản là một quốc đảo ở phía Đông Bắc Châu Á. Đầu thế kỉ XIX chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) làm vào khủng hoảng suy yếu. * Về kinh tế: - Nông nghiệp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 2 trang 9

(trang 9 sgk Lịch Sử 11): - Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. Trả lời: Sau khi chiếm đóng và cai quản Ấn Độ, thực dân Anh đa có những chính sách thống trị trên nhiều mặt: - Về kinh tế:      + Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 3 trang 13

(trang 13 sgk Lịch Sử 11): - Xác định trên bản đồ Trung Quốc (treo tường) những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng. Trả lời: Sau Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức đã chiếm vùng Sơn Đông; Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử (Trường Gia...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 1 trang 5

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 1 trang 5: Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến những năm 1868 có những điểm gì nổi bật Trả lời: - Kinh tế:    + Nền nông nghiệp lạc hậu, mất mùa đói kém kéo dài.    + Địa chủ bóc lột nông dân nặng nề, mức tô cao lên đến 50%  &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

: Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ Trả lời: - Kinh tế    + Thực dân Anh mở rộng khai thác, ra sức vơ vét, bóc lột nhân công    + Ấn Độ phải cung cấp lương thực, nguyên liệu cho chính quốc - Chính trị-xã hội    + C...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 3 trang 13

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 3 trang 13: Xác định trên bản đồ Trung Quốc(treo tường) những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng Trả lời: Đức chiếm vùng Sơn Đông, Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử, Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông; Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc Xem thêm các bài gi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 11

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung bài Nhật Bản trong SGK và đối chiếu với lược đồ trên, em hãy: - Dùng màu sắc làm rõ lãnh thổ và phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản. - Tô các màu khác nhau vào những vùng đất mà Nhật Bản chiếm đóng qua các giai đoạn khác nhau: 1872 – 1979, 18...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 11

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát lược đồ bên và đối chiếu với lược đồ hình 5 trong SGK, em hãy: - Điền vào lược đồ các địa danh Đê li, Pen giáp, Bombay, Haiđêrbat, Cancuta, Bengan. - Dựa vào kí hiệu trên lược đồ và ghi vào phần chú giải các trung tâm phong trào công nhân. Lời giải: Các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 11

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung SGK và quan sát lược đồ bên, em hãy: - Điền trên lược đồ nơi bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa đoàn. - Dùng màu đỏ tô trên lược đồ phạm vi hoạt động của phong trào Nghĩa Hòa đoàn từ 1899 đến 5-1900. - Dùng màu xanh tô trên lược đồ phạm vi hoạt động c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Nhật Bản (phần 1)

Câu 1. Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì? A. Nông nghiệp lạc hậu B. Công nghiệp phát triển C. Thương mại hàng hóa D. Sản xuất quy mô lớn Hiển thị đáp án Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Nhật Bản (phần 2)

Câu 13. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh nào? A. Chế độ Mạc phủ do Sôgun (Tướng quân) đứng đầu thực hiện những cải cách quan trọng B. Xã hội phong kiến Nhậ Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng C. Các nước tư bản phương Tây được tư do buôn bán trao đổi hàng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Nhật Bản (phần 3)

Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa cuôc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản? A. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản B. Đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước tư bản phương Tây C. Đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc duy nhất ở Châu Á D. Xóa bỏ chế độ quân chủ, mở đường c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) Xem đề kiểm tra

    Môn Lịch Sử lớp 11     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị là     A. Việt Nam.    B. Lào.    C. Xiêm.  &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2) Xem đề kiểm tra

    Môn Lịch Sử lớp 11     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, những quốc gia nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Anh?     A. Miến Điện và Xiêm.    B. Việt Nam và Lào.    C. Mi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3) Xem đề kiểm tra

    Môn Lịch Sử lớp 11     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Câu 1. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, đó là    A. phe Liên minh và phe Trục.    B. phe Liên minh và phe Hiệp ước.    C. phe H...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 12 sgk GDCD 11

Câu 1 (trang 12 sgk Giáo dục công dân 11): Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết? Trả lời:    Ngành khai thác khoáng sản:    + Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.    + Tư liệu lao động: Máy móc d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 26 sgk GDCD 11

Câu 1 (trang 26 sgk Giáo dục công dân 11): Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao? Trả lời:    - Những sản phẩm tiêu dùng trong gia đình là hàng hóa như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại,… vì những sản phẩm này...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 34 sgk GDCD 11

Câu 1 (trang 34 sgk Giáo dục công dân 11): Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Trả lời:    - Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 11 GDCD 11

Bài 1 trang 11 GDCD 11: Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết? Trả lời:     - Ngành thủy sản:       + Đối tượng lao động: Nguồn sinh vật trong các ao, hồ, đầm, sông, biển.      ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 26 GDCD 11

Bài 1 trang 26 GDCD 11: Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao? Trả lời:    - Những sản phẩm tiêu dùng trong gia đình là hàng hóa như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, máy tính, loa đài, quạt điện… vì những sản...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 34 GDCD 11

Bài 1 trang 34 GDCD 11: Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Trả lời:    - Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (phần 1)

Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là quá trình A. Tạo ra của cải vật chất. B. Sản xuất xã hội. C. Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với như cầu của mình. D. Tạo ra cơm ăn, áo mặc, tạo ra tư liệu sản xuất. Hiển thị đáp án Câu 2: Một trong những vai trò của sản xuất của cải...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (phần 2)

Câu 11:Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là A. Lao động.      B. Người lao động C. Sức lao động      D. Làm viêc Hiển thị đáp án Câu 12: Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1 (mức độ Vận dụng thấp)

Câu 1: Hệ thống bình chứa của cơ sở sản xuất nước mắm gia truyền Phương Nam, huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng thuộc yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất? A. Đối tượng lao động đã trải qua tác động của lao động. B. Tư liệu lao động. C. Đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến D. Nguyên...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

- Lập trình: Là việc sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán. - Ngôn ngữ lập trình: Là ngôn ngữ dung để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được.Bao gồm:    + Ngôn ngữ máy: Chương...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

1. Các thành phần cơ bản - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản là: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa. - Bảng chữ cái: là tập các kí tự được dung để viết chương trình. Không được phép dung bất kì kí tự nào ngoài các kí tự quy định trong bảng chữ cái. Trong pascal bảng chữ cái bao gồm:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 13 sgk Tin học 11

Bài 1 (trang 13 sgk Tin học lớp 11): Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao? Trả lời: + Ngôn ngữ lập trình bậc thấp không thuận lợi cho việc viết, đọc hiểu, câu lệnh khó học và khó dung không gần với ngôn ngữ tự nhiên, ngoài ra ngôn ngữ lập trình bậc thấp phụ thuộc vào hệ thố...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 11

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 11: Việc quy định các khổ giấy có liên quan gì đến các Lời giải: Việc quy định khổ giấy có liên quan đến kích cỡ của các thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Các bài giải bài tập Công nghệ 11 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 13 Công nghệ 11

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 13 Công nghệ 11: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp góc chiếu thứ ba vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu và người quan sát? Lời giải: - Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng toạ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Để học tốt Công nghệ lớp 11, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 11: Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 11 tương ứng. Bài này đang trong quá trình biên soạn. Các bài giải bài tập Công nghệ 11 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

    Môn Công nghệ     Lớp 11     Thời gian: 15 phút Câu 1. Có mấy khổ giấy chính? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2. Trên mỗi bản vẽ có: A. Khung bản vẽ B. Khung tên C. Khung bản vẽ và khung tên D. Khung bản vẽ hoặc khung tên Câu 3. Nét liền mảnh thể hiện: A. Đườ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Công nghệ     Lớp 11     Thời gian: 15 phút Câu 1. Tên các khổ giấy chính là:    A. A0, A1, A2    B. A0, A1, A2, A3    C. A3, A1, A2, A4    D. A0, A1, A2, A3, A4 Câu 2. Phát biểu nào sau...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)

    Môn Công nghệ     Lớp 11     Thời gian: 15 phút Câu 1. Trong các khổ giấy chính, khổ giấy có kích thước lớn nhất là:    A. A0    B. A1    C. A4    D. Các khổ giấy có kích thước như nhau Câu 2...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 4: a) Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau: π/6; π/4; 1,5; 2; 3,1; 4,25; 5. b) Trên đường tròn lượng giác, với điểm gốc A, hãy xác định các điểm M mà số đo của cung AM bằng x (rad) tương ứng đã cho ở trên và xác định sinx,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 2 trang 23

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 2 trang 23: Giải các phương trình sau: a) cosx = (-1)/2; b) cosx = 2/3; c) cos(x + 30o) = √3/2. Lời giải: a)-1/2 = cos 2π/3 nên cos ⁡x = (-1)/2 ⇔ cos ⁡x = cos 2π/3 ⇔ x = ±2π/3 + k2π, k ∈ Z b)cos ⁡x = 2/3 ⇒ x = ±...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 29

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 29: Giải các phương trình trong ví dụ 1. a) 2sinx – 3 = 0 là phương trình bậc nhất đối với sinx. b) √3 tanx + 1 = 0 là phương trình bậc nhất đố với tanx. Lời giải: a)2sinx – 3 = 0 ⇔ sin⁡ x = 3/2 , vô nghiệm vì |sin⁡x| ≤ 1 b)√3tan⁡x + 1...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 14 SGK Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1 (trang 14 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: Lời giải: a) Vì -1 ≤ sinx ≤ 1 nên 3 - sinx > 0 với mọi x nên tập xác định của hàm số là D = R. b) y = (1 - cosx)/sinx xác định khi và chỉ khi sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z. Vậy tập xác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 7 trang 16 SGK Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 7 (trang 16 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Xét tính chẵn lẻ của mỗi hàm số sau: Lời giải: Các bài giải bài tập Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Bài Luyện tập (trang 16-17) Chương 1 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 19 trang 29 SGK Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 19 (trang 29 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): a) Vẽ đồ thị hàm số y=tanx rồi chỉ ra trên đồ thị đó những điểm có hoành độ thuộc khoảng (-π; π) là nghiệm của mỗi phương trình sau: 1) tanx = -1 2) tanx = 0 b) Cũng câu hỏi tương tự cho hàm số y = cotx cho mỗi hàm số sau: 1) cotx = &radi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Hàm số lượng giác

Để học tốt Toán lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 11 Đại số & Giải tích Bài 1: Quy tắc đếm. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Đại số & Giải tích lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Đại số & Giải tích 11 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Để học tốt Toán lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 11 Đại số & Giải tích Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Đại số & Giải tích lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Đại số & Giải tích 11 khác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Để học tốt Toán lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 11 Đại số & Giải tích Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Đại số & Giải tích lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Đại số & Giả...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = (sinx + 2)/ (sinx.cos2x) A. D = R\ {kπ/2, k ∈ Z}        B. D = R \ {π/2+kπ, k ∈ Z} C. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}        D. D = R\ {kπ, k ∈ Z} Hiển thị đáp án Bài 2:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm số lượng giác

Bài 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn? A. y = sinx        B. y = cosx        C. y = tan x        D. y = cotx Hiển thị đáp án Bài 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ? A. y = cosx +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

+ Hàm số y = 1/f(x) xác định khi f(x) ≠ 0 . + Hàm số y= √(f(x)) xác định khi f(x) ≥ 0. + Hàm số y = 1/√(f(x)) xác định khi f(x)> 0 + Hàm số y= tan [f(x)] xác định khi cos[f(x)] ≠ 0 . + Hàm số y = cot [f(x)] xác định khi sin[ f(x)] ≠ 0 + Hàm số y= tan[ f(x)]+cot⁡[g(x)] xác địn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Hàm số lượng giác

- Hàm số sin Hàm số y = sinx xác định trên ® , nhận giá trị trên [-1;1] và + Là hàm số lẻ vì: sin (- x) = - sinx, ∀x ∈ ®. + Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π. Hàm số y = sinx nhận các giá trị đặc biệt: + Sinx = 0 khi x = kπ, k ∈ Z. + Sinx = 1 khi x = π/2 + k2π,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tìm tập xác định của hàm số

Khi tìm tập xác định của hàm số, ta cần lưu ý: Các hàm số y = sinx, y = cosx xác định với mọi x ∈R. - Hàm số y = (P(x))/(Q(x)) xác định khi Q(x) ≠0. Từ đó suy ra: - Hàm số y = tanx xác định khi cosx ≠0. - Hàm số y = cotx xác định khi sinx ≠0. - Hàm số y = √(f(x)) xác định khi f(x) ≥0....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Xác định tính chẵn - lẻ của hàm số

Khi xác định tính chẵn, lẻ của hàm số y = f (x), ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số. - Nếu D không là tập đối xứng, nghĩa là ∃x ∈ D sao cho – x ∉ D thì ta kết luận ngay hàm số y = f(x) không chẵn, không lẻ. - Nếu D là tập đối xứng thì ta thực hiện tiếp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Phép biến hình. Phép tịnh tiến

I. Phép biến hình.    Định nghĩa: Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó gọi là phép biến hình trong mặt phẳng.    Kí hiệu phép biến hình F và viết F(M) = M’ hay M’ = F(M). Khi đó M’ được gọi là ảnh của M qua ph...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Phép biến hình. Phép tịnh tiến (phần 1)

Câu 1: Phép biến hình biến điểm M thành điểm M’ thì với mỗi điểm M có:    A. Ít nhất một điểm M’ tương ứng    B. Không quá một điểm M’ tương ứng    C. Vô số điểm M’ tương ứng    D. Duy nhất một điểm M’ tương ứng Câu 2: Cho tam giác ABC nội...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Phép biến hình. Phép tịnh tiến (phần 2)

Câu 6: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:    A. phép tịnh tiến theo vecto v → biến M thành M’ thì v → = MM' →    B. Phép tịnh tiến là phép đồng nhất khi vecto tịnh tiến là O →    C. Phép tịnh tiến theo vecto v → biến M thành...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 1)

Câu 1 (0,25 điểm) Các hàm số y=sinx, y=cos2x có cùng tập xác định là đúng hay sai? Câu 2 (0,25 điểm) Các hàm số y=tan3x, y=cotx có cùng tập xác định là đúng hay sai? Câu 3 (0,25 điểm) Các hàm số y=sinx, y=tanx là những hàm số lẻ là đúng hay sai? Câu 4 (0,25 điểm) Các hàm số y=cosx, y=cotx là những h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 1) Câu 1: Đáp án Đúng Câu 2: Đáp án Sai Lời giải: Ta lần lượt có: • Hàm số y= tan3x xác định khi cos3x ≠ 0 ⇔ 3x ≠ π/2 + kπ ⇔ x ≠ π/6 + kπ/3, k ∈ Z • Hàm số y= cotx xác định khi: sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k∈ Z...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 2)

Câu 1 (0,25 điểm) Các hàm số y=cosx, y=sin2x có cùng tập xác định là đúng hay sai? Câu 2 (0,25 điểm) Các hàm số y=tanx, y=cot2x có cùng tập xác định là đúng hay sai? Câu 3 (0,25 điểm) Các hàm số y=sinx, y=tan2x là những hàm số lẻ là đúng hay sai? Câu 4 (0,25 điểm) Các hàm số y=cosx, y=sin2x là những...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 1

C1 trang 6 sgk: Trên hình 1.2 SGK, AB và MN là hai thanh đã được nhiễm điện. Mũi tên chỉ chiều quay của đầu B khi đưa đầu M đến gần. Hỏi đầu B và đầu M nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu? Trả lời: Khi đặt đầu M gần đầu B thì đầu B bị đẩy ra xa có nghĩa là hai đầu M và B phải nhiễm điện cùng dấu với n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 2

C1 trang 12 sgk: Hãy vận dụng thuyết êlectron để giải thích hiện tượng nhiễm điện của thanh thủy tinh khi cọ sát vào dạ, cho rằng trong hiện tượng này, chỉ có các êlectron có thể di chuyển từ vật nọ sang vật kia Trả lời: Khi cọ sát thanh thủy tinh vào dạ, êlectron từ thanh thủy tinh đã chuyển qua c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 3

C1 trang 17 sgk: Hãy chứng minh vectơ cường độ điện trường tại điểm M của một điện tích điểm Q có phương và chiều như trên hình 3.3 Trả lời: Giả sử tại M điện tích thử q > 0 • Ở trường hợp a): Q và q tích điên cùng dấu nên chúng đẩy nhau. Lực Cu-lông tác dụng nên điện tích q có chiều hướng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu c1 trang 7 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Câu c1 (trang 7 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm hình 1.4 được đưa ra xa quả cầu, điện tích ở hai đầu thanh kim loại biến mất? Lời giải: Thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng khi đưa ra xa quả cầu thì hiện tượng hưởng ứng tĩnh điện không còn n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu c1 trang 10 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Câu c1 (trang 10 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Có thể nói “ một nguyên tử mất đi một số proton thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số proton thì trở thành ion dương” được không? Lời giải: Không thể phát biểu một nguyên tử mất đi một số proton thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số proton thì trở t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu c1 trang 14 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Câu c1 (trang 14 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Một bạn phát biểu : “Từ công thức (3.1) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với giá trị tuyệt đối của điện tích q”. Câu phát biểu đó đúng hay sai. Lời giải: Phát biểu trên là sai, cường độ điện trư...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Để học tốt Vật Lí lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 11 Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 11 (SBT Vật Lí 11) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Để học tốt Vật Lí lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 11 Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 11 (SBT Vật Lí 11) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Để học tốt Vật Lí lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 11 Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Vật Lí lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Vật Lí 11 (SBT Vật Lí 11) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Lực tương tác tĩnh điện

Hai loại điện tích: Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Định luật Cu-lông: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm

Câu 1: Công thức của định luật Culông là A.       B.       C.       D. Hiển thị lời giải Câu 2: Đồ thị diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đườn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Lực điện tổng hợp tác dụng lên một điện tích

Câu 1: Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60 cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2. A. Cách q1 20 cm, cách q3 80 cm        B. Cách q1 20 c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

19 câu trắc nghiệm Điện tích - Định luật Cu-lông cực hay có đáp án

Câu 1. Cho các yếu tố sau: I. Độ lớn của các điện tích    II. Dấu của các điện tích III. Bản chất của điện môi    IV. Khoảng cách giữa hai điện tích Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào nhữ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

14 câu trắc nghiệm Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích cực hay có đáp án

Câu 1. Trong các chất sau đây: I. Dung dịch muối NaCl; II. Sứ; III. Nước nguyên chất; IV. Than chì. Những chất điện dẫn là: A. I và II B. III và IV C. I và IV D. II và III. Hiển thị đáp án Câu 2. Trong các cách nhiễm điện: I. do cọ xát; II. Do tiếp xúc; III. Do hưởng ứng. Ở cách nào thì tổng đại số...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

20 câu trắc nghiệm Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện cực hay có đáp án

Câu 1. Tìm phát biểu sai về điện trường A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích B. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó C. Điện trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếu D. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tí...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 11): Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được là do nguyên nhân gì? Lời giải: Trong dung dịch: các axit, các bazơ, các muối phân li ra các ion dương và ion âm chuyển đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 10 SGK Hóa 11): Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit? Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng. Lời giải: Axit: là những chất phân li trong nước ra ion H+ Ví dụ:    HCl →...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 14 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC? Lời giải: Tích số ion của nước là tích số của nồng độ H+ và nồng độ OH- ([H+][OH- ] ) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, người ta xác định được [H+] = [OH-] = 1...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li. Lời giải: - Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li. - Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 10 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): Độ điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? Lấy một số thí dụ chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của chúng. Lời giải: * Độ điện li : Độ điện li của một chất là tỉ số phân tử chất tan đã điện li và số phân tử...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-út và Bron-stêt. Lấy các thí dụ minh họa. Lời giải: * Theo thuyết A-rê-ni-út: - Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Thí dụ : HCl → H+ + Cl- CH3COOH ↔ H+ + CH3COO- - Bazơ là ch...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Sự điện li

Để học tốt Hóa học lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 11 Bài 1: Sự điện li. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 11 (SBT Hóa học 11) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Axit, bazơ và muối

Để học tốt Hóa học lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 11 (SBT Hóa học 11) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Để học tốt Hóa học lớp 11, dưới đây là các bài giải bài tập Sách bài tập Hóa học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Hóa học lớp 11 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Hóa học 11 (SBT Hóa học 11) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

12 dạng bài tập về Sự điện li trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Phương pháp: + Viết phương trình điện li + Biểu diễn số mol của các chất ở các thời điểm: ban đầu, phản ứng, cân bằng. Sử dụng các dữ kiện đề bài để thiết lập mối liên quan. + Thường sử dụng công thức độ điện li + Thường sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích Ví dụ 1 : Nồng độ mol của các ion CH3COO...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Bài 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn khan B. MgCl2 nóng chảy C. KOH nóng chảy D. HI trong dung môi nước Hiển thị lời giải Bài 2: Dãy nào sau đây gồm các chất điện li? A.H2S, SO2 B. Cl2, H2SO3 C.CH4, C2H5OH D. NaCl, HCl Hiển thị lời giải Bài 3: Nồng độ mol của phân tử có trong dung...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)

Bài 1: Cho các cặp chất sau:    (1)Na2CO3+ BaCl2        (2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2        (3) Ba(HCO3)2+ K2CO3        (4) BaCl2+ MgCO3       Những cặp chất khi phản ứng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chuyên đề: Sự điện li

Chuyên đề: Sự điện li Dưới đây là toàn bộ phần lý thuyết và bài tập (cả tự luận và trắc nghiệm) về Chuyên đề: Sự điện li. Bạn vào tên bài để theo dõi chi tiết.
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sự điện li. Phân loại các chất điện li

Chuyên đề: Sự điện li I. Sự điện li 1. Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. 2. Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra được ion. Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được. 3. Phương trình điện li: AXIT → CATION H+ + ANION GỐC AXIT BAZƠ &rar...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Axit, bazo, muối. pH của dung dịch

Chuyên đề: Sự điện li I. Axit, bazơ, muối 1. Axit và bazơ theo thuyết Areniut: Axit: H2O → H+; Bazơ H2O → OH- *Axit nhiều nấc: VD: H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4- H2PO4- ⇌ H++ HPO42- HPO42- ⇌ H+ + PO43- * Bazơ nhiều nấc: VD: Mg(OH)2 ⇌ Mg(OH)+ + OH- ; Mg(OH)+ ⇌ Mg2+ + OH-...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu trắc nghiệm Sự điện li cực hay có đáp án

Câu 1: Phương trình điện li nào sau đây không đúng ? A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43- Hiển thị đáp án Câu 2: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ? A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4- B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3- C. H2SO3...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu trắc nghiệm Axit, bazơ, muối cực hay có đáp án

Câu 1: Axít nào sau đây là axit một nấc? A. H2SO4   B. H2CO3   C. CH3COOH   D. H3PO4 Hiển thị đáp án Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ? A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2   B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2 C. Al(OH)3, Fe(OH...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

15 câu trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ cực hay có đáp án

Câu 1:Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là A. 1/1    B. 2/1    C. 1/10   D. 10/1 Hiển thị đáp án Câu 2: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 1 trang 6

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 1 trang 6: Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào. Lời giải: Nước được cấu tạo bởi 1 nguyê tử oxi liên kết với 2 nguyên tử hidro bằng liên kết cộng hòa trị (dùng chung đôi electron). Do oxi có độ âm điện lớn nên nó có xu hướng kéo lệch đôi electron dùng chung về phía mì...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 2 trang 11

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 2 trang 11: Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá của cây một lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình ảnh 2.4). Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt. Lời giải: Nguyên nhâ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 3 trang 17

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 3 trang 17: Đọc bảng 3 và trả lời các câu hỏi sau:     + Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây?     + Vì sao mặt trên của lá cây đoạn không có khí k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật

Để học tốt Sinh học lớp 11 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 11 nâng cao Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 11 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (Tiếp theo)

Để học tốt Sinh học lớp 11 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 11 nâng cao Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (Tiếp theo). Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 11 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Trao đổi khoáng và nito ở thực vật

Để học tốt Sinh học lớp 11 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 11 nâng cao Bài 3: Trao đổi khoáng và nito ở thực vật. Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 11 nâng cao khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

   * Cơ quan thực hiện :    - Ở thực vật, rễ là cơ quan chuyên hoá với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng. Nước và muối khoáng xâm nhập vào rễ cây trên cạn chủ yếu qua miền lông hút của rễ.    * Cơ chế hấp thụ :    - Nước xâm nhập vào cơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Vận chuyển các chất trong cây

   * Phân loại :    - Có hai dòng vận chuyển vật chất cơ bản trong cây, đó là dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.    * Cấu tạo và chức năng :    - Mạch gỗ bao gồm những tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối tiếp nhau tạo đường ống kéo dài từ rễ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Thoát hơi nước ở thực vật

   * Phân loại :     Thoát hơi nước ở thực vật diễn ra theo hai con đường : qua cutin và qua khí khổng. Trong đó thoát hơi nước qua khí khổng đóng vai trò chính yếu (khoảng 80%).    * Vai trò :    Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Câu 1. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua A. miền lông hút.    B. miền chóp rễ. C. miền sinh trưởng.    D. miền trưởng thành. Hiển thị đáp án Câu 2. Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường A. quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi. B. qu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (tiếp)

Câu 8.Trong các nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất. (2) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy. (3) Thế năng nước của đất là quá thấp. (4) Hàm lượng oxi trong đất quá thấp. (5) Các ion khoáng độc hại đối với cây. (6) Rễ cây thiếu oxi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Câu 1. Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bảo và A. tế bào nội bì.     B. tế bào lông hút. C. mạch ống.     D. tế bào biểu bì. Hiển thị đáp án Câu 2. Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa A. lá và rễ.    B. cành và lá. C. rễ và t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mục lục Soạn văn lớp 11 Tập 1

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 11 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo, bạn có thể vào Trang sau. Để xem lại bài soạn trước, bạn vào Trang trước. Mục lục Soạn bài lớp 11 tập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mục lục Soạn văn lớp 11 Tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 11 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo, bạn có thể vào Trang sau. Để xem lại bài soạn trước, bạn vào Trang trước. Mục lục Soạn bài lớp 11 tập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

Vào sáng sớm tinh mơ ngày 1 tháng 2, tôi được lệnh triệu vào phủ chúa. Tôi nhanh chóng được điệu đi trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Tôi đi vào từ cửa sau, nhìn quanh tôi thấy cây cối um tùm, chim hót líu lo, muôn hoa đua thắm. Qua mấy lần cửa, các hành lang dài quanh co tôi được đưa tới một ng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự )

Tóm tắt: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự ) 1. Tác giả    - Lê Hữu Trác (1724- 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên    - Ông vừa là một danh y, vừa là một...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

1. Những yếu tố chung trong ngôn ngữ của cộng đồng:    - Các âm thanh và các thanh (nguyên âm, phụ âm, thanh điệu...)    - Các tiếng (âm tiết) là sự kết hợp của các âm và thanh.    - Các từ (từ đơn, từ ghép)    - Các ngữ cố định (thành ngữ,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Đề 1: Đọc truyện Tấm Cám, anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác, giữa người tốt với kẻ xấu trong xã hội hiện nay? Gợi ý: Về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, cái tốt trước cái xấu (từ truyện Tấm Cám) các ý chính cần nêu là:     - Giới thiệu về nhữn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh

“Vào phủ Chúa Trịnh” thuộc “Thượng Kinh kí sự”, là tác phẩm kí sự của Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông). Đoạn trích “Vào phủ Chúa Trịnh” kể lại chuyến vào phủ Chúa để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán của chính tác giả. Qua chuyến đi đó, tác giả đã vẽ lại một bức tranh chân thực và sinh động về cuộc sốn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Câu 1 (trang 13 SGK Ngữ văn 11 tập 1): Trong câu “Bác Dương thôi đã thôi rồi”, từ “thôi” in đậm được sử dụng với nghĩa chuyển, có nghĩa là qua đời, mất. Câu 2 (trang 13 SGK Ngữ văn 11 tập 1): - Ở hai câu thơ trên, từ ngữ được sắp đặt theo lối đảo ngữ: danh từ trung tâm đứng trước định ngữ và danh từ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Đề 1:Đọc truyện Tấm Cám, anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay? Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (trong bất cứ thời đại nào, xã hội nào cũng tồn tại song song cái thiện và cái ác, người tốt và kẻ xấu, hai phe đối lập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

Xem thêm: Tóm tắt: Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) 3 phần + P1: Từ đầu đến...Đông Cung cho thật kĩ : Quang cảnh và cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa + P2: Còn lại: Qúa trình bắt mạch, kê đơn cho thế tử và suy nghĩ tác giả Đoạn trích tái hiện chân thực bức tranh sinh hoạt...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Luyện tập: Bài 1 (trang 13 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): + Từ thôi: nghĩa gốc là chấm dứt, kết thúc một hoạt động nào đó. + Từ thôi trong hai câu thơ có nét nghĩa mới: Nguyễn Khuyến dùng với nghĩa chấm dứt, kết thúc một cuộc đời. Bài 2 (trang 13 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): - Đây là cách sắp xếp khác thường của...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Đề 1 (trang 14 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Dàn ý: Mở bài - Giới thiệu khái quát truyện Tấm Cám - Nêu vấn đề: bài học thiện – ác trong xã hội xưa và nay Thân bài - Giải thích về cuộc đấu tranh thiện – ác + Thiện: tốt đẹp, hợp với đạo đức, ác: tính hay gây tai họa, đau khổ cho người khác => Cuộc đấu tranh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý Phân tích đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh hay nhất - Ngữ văn lớp 11

Đề bài: Viết dàn ý phân tích đoạn trích "Vào phủ Chúa Trịnh" của Lê Hữu Trác. - Giới thiệu những nét tiêu biểu về cuộc đời của tác giả Lê Hữu Trác: một tác giả được biết đến không chỉ là một danh y nổi tiếng mà còn là một nhà văn, nhà thơ với những đóng góp đáng ghi nhận cho nền văn học nước nhà -...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác trong truyện Tấm Cám hay nhất - Ngữ văn lớp 11

Đề bài: Đọc truyện Tấm Cám, anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay? - Giới thiệu những nét khái quát về truyện Tấm Cám: Truyện cổ tích được nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam ưa thích - Đi vào giới thiệu bài học thiện – ác mà truyện đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Dàn ý Phân tích bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất - Ngữ văn lớp 11

Đề bài: Phân tích bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương Xem thêm: 3 bài văn mẫu Phân tích bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất - Trình bày những nét tiêu biểu về nữ sĩ Hồ Xuân Hương: Nữ sĩ được mệnh danh: “Bà chúa thơ Nôm” với rất nhiều những bài thơ thể hiện sự trân trọng vẻ đẹp và niềm cảm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) (Lê Hữu Trác)

- Tên: Lê Hữu Trác (1724 - 1791) - Hiệu là Hải Thượng Lãn Ông - Ông là người toàn tài. Bên cạnh việc dùi mài kinh sử thi đỗ làm quan, thời trẻ ông từng học binh thư theo nghề võ lập được ít nhiều công trạng trong phủ chúa Trịnh. Nhưng cuối cùng ông gắn bó với nghề thầy thuốc bởi theo ông ngoài việc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)

- Tên thật: Hồ Xuân Hương, sống và khoảng nửa cuối thế kỉ XVIII – nửa cuối thế kỉ XIX - Là người cùng thời với Nguyễn Du, bà sống trong một thời đại biến động, đầy bão táp khiến thân phận con người nhất là người phụ nữ chìm nổi lênh đênh - Cuộc đời Xuân Hương nhiều cay đắng bất hạnh:   &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)

- Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) - Ông xuất thân trong một gia đình nhà Nho nghèo từng đỗ đầu ba kì thi Hương, Hội, Đình nên được mệnh danh là Tam nguyên Yên Đổ - Ông chỉ làm quan hơn 10 năm sau cáo quan về quê, phần lớn cuộc đời Nguyễn Khuyến là dạy học sống thanh bạc ở quê nhà - Nhưng Nguyễn Khuyến k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Bài 1: Trong hai câu thơ dưới đây, từ “mặt trời” đã được tác giả sử dụng với nghĩa như thế nào? “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”          (Viếng lăng Bác – Viễn Phương) Trả lời: - Hình ảnh “mặt trời” thứ nhất là hì...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

I. Phân tích đề Phân tích đề là công việc quan trọng trước tiên khi làm bài văn nghị luận gồm các yêu cầu bắt buộc: đọc kĩ đề, chú ý từ then chốt quan trọng để xác định yêu cầu về kiến thức, giới hạn và hình thức phương pháp làm bài thích hợp. Phân tích đề được tiến hành nhằm để trả lời các câu hỏi:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Thao tác lập luận phân tích

- Thao tác lập luận phân tích trong văn nghị luận là phân chia vấn đề ra thành từng ý nhỏ để tìm hiểu lí giải và đánh giá cho chính xác. Sau đó, liên hệ khái quát lại từng ý trong một nhận xét chung thống nhất của quá trình nhận thức về nội dung và nghệ thuật của một văn bản văn học hoặc một văn bản...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 11 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Chép thuộc lòng bài thơ “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến và trình bày ngắn ngọn cái hay của nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong bài. - Học sinh chép chính xác bài thơ. - Cái hay của nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong bài thơ: dùng từ ng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 11 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Đặt câu với mỗi thành ngữ sau: - Mẹ tròn con vuông. - Trứng khôn hơn vịt. - Nấu sử sôi kinh. - Phú quý sinh lễ nghĩa. - Đi guốc trong bụng. - Dĩ hòa vi quý. - Con nhà lính, tính nhà quan. - Thấy người sang bắt quàng làm họ. - Mừng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 11 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Chị em Liên và An là hai đứa trẻ được mẹ giao trông coi một cửa hàng tạp hoá nhỏ xíu tại một phố huyện nghèo bên cạnh ga xe lửa, để giúp gia đình vốn đã lao đao: cha mất việc, cả nhà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9