Tuần 1 Tiết 1 trang 5, 6

Bài 1 (trang 5 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Bồ Nông có hiếu    Thế là chỉ còn hai mẹ con Bồ Nông ở lại nơi nắng bỏng cát trong này. Bồ Nông hết dắt mẹ đi tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé mộ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuần 1 Tiết 2 trang 7, 8

Bài 1 (trang 7 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Điền vào chỗ trống các từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu văn có dùng phép so sánh: Trả lời: a. Cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ. b. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn khổng lồ. c. Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc mâm bạc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuần 2 Tiết 1 trang 8, 10

Bài 1 (trang 8 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Cục nước đá     Mưa đá. Một cục nước đá trắng tinh, to lông lốc như một quả trứng gà rơi bộp xuống đất. Dòng nước dang rộng tay nói:     - Chào bạn! Mời bạn nhập vào với chúng tôi!  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 3 sgk Toán 3

Bài 1 (trang 3 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) : Lời giải: Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung bài Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số khác: Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 4 sgk Toán 3

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Tính nhẩm: a) 400 + 300 = 700 – 300 = 700 – 400 = b) 500 + 40 = 540 – 40 = 540 – 500 = c) 100 + 20 + 4 = 300 + 60 + 7 = 800 + 10 + 5 = Lời giải: Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau: a) 400 + 300 = 700 700 – 300 = 400 700 – 400 = 300 b) 500 + 40 = 540 540 – 40 = 500 540...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 4 sgk Toán 3

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính: a) 324 + 405; 761 + 128; 25 + 721; b) 645 – 302; 666 – 333; 485 – 72; Lời giải: Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung bài Luyện tập trang 4 khác: Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 VBT Toán 3 Tập 1

Bài 1 trang 3 VBT Toán 3 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu): Đọc số Hai trăm ba mươi mốt Bảy trăm sáu mươi Một trăm mười lăm Ba trăm hai mươi tư Chín trăm chín mươi chín Sáu trăm linh năm Đọc số Bốn trăm linh bốn (tư) Bảy trăm bảy mươi bảy Sáu trăm mười lăm Năm trăm linh năm Chín trăm Tám trăm ba m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 VBT Toán 3 Tập 1

Bài 1 trang 4 VBT Toán 3 Tập 1: Tính nhẩm: a) 500 + 400 = ....... 900 – 400 = ....... 900 – 500 = ....... b) 700 + 50 = ....... 750 – 50 = ....... 750 – 700 = ....... c) 300 + 40 + 6 = ....... 300 + 40 = ....... 300 + 6 = ....... Lời giải: a) 500 + 400 = 900 900 – 400 = 500 900 – 500 = 400 b) 700 +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 VBT Toán 3 Tập 1

Bài 1 trang 5 VBT Toán 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính: a) 432 + 205          617 + 352          52 + 714 ................         .................      ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuần 1 trang 5, 6, 7, 8

Bài 1 (trang 5 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Nối (theo mẫu): b) Viết các số ở ý a theo thứ tự từ bé đến lớn: Hướng dẫn giải: a) b) 273; 381; 564; 710; 801. Bài 2 (trang 5 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền <, >, =. 356 .....376     571 ..... 500 + 70 + 1 675 ..... 567   &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12

Bài 1 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính: 647 – 138    855 – 264     509 – 327     780 – 431 Hướng dẫn giải: Bài 2 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Số? Số bị trừ963 872850 453 Số trừ371 243 535360 Hiệu 491 147 Hướng dẫn giải: Số bị t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16

Bài 1 (trang 13 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ: b) Tính chu vi tam giác MNP: Hướng dẫn giải: a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ: : MN + NP + PQ = 30 + 17 + 25 = 72 (cm) b) Tính chu vi tam giác MNP: : MN + NP + PM = 25 + 17 + 30 = 72 (cm) Bài 2 (trang 13 Cùng em học Toá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 1 Lesson 1 (trang 6-7 Tiếng Anh 3)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). Bài nghe: a)   A: Hello. I’m Mai. B: Hi/Mai. I'm Nam. b)   A: Hello. I'm Miss Hien. B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you. Hướng dẫn dịch: a)   A: Xin chào. Mình là Mai. B: Xin chào Mai. Mình là Nam. b)   A: Xin chào các em. Cô tên là Hiền. B: Xin...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 1 Lesson 2 (trang 8-9 Tiếng Anh 3)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.) Bài nghe: a)   Hi, Nam. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. b)   Bye, Nam. Bye, Mai. Hướng dẫn dịch: a)  Chào, Nam. Bạn khỏe không? Mình khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao? Mình vẫn khỏe, cảm ơn bạn. b) Tạm biệt, Nam. Tạm biệt, Mai...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Unit 1 Lesson 3 (trang 10-11 Tiếng Anh 3)

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại.) Bài nghe: b bye Bye, Nam h hello Hello Nam Hướng dẫn dịch: Tạm biệt Nam. Xin chào Nam. 2. Listen and write (Nghe và viết.) Bài nghe: 1. Bye, Nam 2. Hello, Mai Hướng dẫn dịch: 1. Tạm biệt Nam. 2. Xin chào Mai. 3. Let's chant. (Chúng ta cùng hát ca). Bài nghe: H...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Câu hỏi trang 4 Tự nhiên và Xã hội 3: Bạn hãy làm động tác thở sâu. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào và thở ra. Chỉ vị trí cơ quan hô hấp trên hình vẽ và trên cơ thể của mình. Trả lời:     - Khí hít vào thật sâu, lồng ngực phồng lên để nhận không khí. Khi thở ra hết sức, lồ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Nên thở như thế nào?

Câu hỏi trang 6 Tự nhiên và Xã hội 3: - Dùng khăn sạch và mềm lau hai lỗ mũi, bạn nhìn thấy gì trên khăn? - Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng? Trả lời: - Bạn sẽ nhìn thấy lông mũi trên khăn. - Tại vì trong mũi có:     + Lông mũi giúp cản bớt bụi, làm không khí và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Vệ sinh hô hấp

Câu hỏi trang 8 Tự nhiên và Xã hội 3: - Tập thở buổi sáng có lợi gì? - Hàng ngày, chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi, họng? Trả lời: - Vào buổi sáng, không khí còn rất trong lành do:     + Lượng khói bụi và khí CO2 còn ít do xe cộ còn chưa hoạt động     + Cây xanh bắt...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Câu 1 (trang 3 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Bạn hãy hít vào thật sâu và thở ra hết sức. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực: Trả lời: - Khi hít vào thật sâu: lồng ngực phồng lên để nhận không khí. - Khi thở ra hết sức: lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí ra ngoài. Câu 2 (trang 3 Vở bài tập Tự nhiên...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Nên thở như thế nào?

Câu 1 (trang 4 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời không phù hợp với câu hỏi. Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng mồm? Trả lời:     ( X ) Vì dùng mũi để ngửi.    (. . .) Vì lông mũi giúp cản bớt bụi làm không khí...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Vệ sinh hô hấp

Câu 1 (trang 5 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Nối ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B cho phù hợp. Trả lời: Câu 2 (trang 5 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Viết chữ N (nên làm) vào (. . .) dưới các hình thể hiện việc nên làm, chữ K (không nên làm ) vào (. . .) thể hiện việc không nên làm để giữ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 2 VBT Đạo Đức 3

Bài 1 trang 2 VBT Đạo Đức 3: Em hãy tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh dưới đây. Trả lời: - Ảnh 1: Chúng em ngưỡng mộ bác. - Ảnh 2: Bác chơi đùa cùng thiếu nhi. - Ảnh 3: Bác và em. - Ảnh 4: Bác Hồ phát kẹo thiếu nhi. Các bài giải vở bài tập Đạo Đức 3 (VBT Đạo Đức lớp 3) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 VBT Đạo Đức 3

Bài 1 trang 5 VBT Đạo Đức 3: a) Đọc truyện. b)Thảo luận theo các câu hỏi. - Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa? - Em bé và mọi người cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác? - Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì? Trả lời: b) Thảo luận câu hỏi: - Bác Hồ đã cho em một món...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 10 VBT Đạo Đức 3

Bài 1 trang 10 VBT Đạo Đức 3: Hãy xử lí tình huống sau đây: Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi và vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho bạn chép. Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? Trả lời: - Em sẽ nhờ An giảng bài để hiểu rõ hơn chứ không định chép lời giải mà không hiểu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Người bạn mới của em

Để học tốt Tin học lớp 3, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 3 Bài 1: Người bạn mới của em. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3 tương ứng. Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học 3 (Giải Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Thông tin xung quanh ta

Để học tốt Tin học lớp 3, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3 tương ứng. Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học 3 (Giải Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Bàn phím máy tính

Để học tốt Tin học lớp 3, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 3 Bài 3: Bàn phím máy tính. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3 tương ứng. Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học 3 (Giải Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3) khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 SBT Tin học 3:

Bài 1 trang 3 SBT Tin học 3: Máy tính có thể giúp em trong các hoạt động nào? Em hãy đánh dấu + (có thể) hoặc – (không thể) vào các ô tương ứng ở đầu các dòng dưới đây. Lời giải: + Học ngoại ngữ + Học toán+ Chơi cờ + Giải nghĩa các từ + Đố vui+ Tìm các bài toán hay + Liên lạc với bạn bè + Đọc sách,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 13 SBT Tin học 3

Bài 1 trang 13 SBT Tin học 3: Em hãy đọc bài toán – thơ dưới đây: Dòng Gọi bằng gì? 1 Chim Gáy thì lấy chim Ri 2 Chim Ri là chị Sáo Sậu 3 Sáo Sậu là cậu Bồ Nông 4 Bồ Nông là chồng Tu Hú 5 Họ gần cả lũ 6 Vậy mà Tu Hú ngẩn ngơ 7 Biết gọi chim Gáy bây giờ là chi? Em hãy điền số hiệu dòng trong bài thơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 7 trang 20 SBT Tin học 3

Bài 7 trang 20 SBT Tin học 3: Em hãy chỉ ra các phát biểu đúng, sai trong các câu dưới đây: Lời giải: Câu Đúng (đ)/ Sai (s) 1 Muốn gõ chữ A, ta nhấn một lần phím A S 2 Muốn gõ dấu *, ta nhấn hai lần phím 8* S 3 Muốn gõ số 8, ta nhấn một lần phím 8* Đ 4 Muốn gõ chữ a, ta nhấn một lần phím A Đ 5 Muốn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Măng non Tuần 1 Soạn bài: Tập đọc: Cậu bé thông minh Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 3): Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ? Trả lời: Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không thì cả làng phải chịu tội. Đó là kế do nhà vua nghĩ ra để tìm kiếm người...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Măng non Tuần 1 Soạn bài: Kể chuyện: Cậu bé thông minh Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào bữa tranh sau, kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé thông minh Trả lời: Tranh 1 : Quân lính đang dùng loa đọc lệnh của nhà vua yêu cầu mỗi làng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nghe rõ lệnh này...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh

Măng non Tuần 1 Soạn bài: Chính tả: Tập - chép: Cậu bé thông minh Câu 1 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3): Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Trả lời: – Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng. – Các chữ can đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Kể lại buổi đầu tiên em đi học

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể lại ngày đầu tiên em đi học. Bài làm       Trong cuộc đời mỗi người, chắc sẽ chẳng ai quên kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Em vẫn nhớ như in đó là một ngày thu tháng Chín, em bẽn lẽn ngồi nép sau lưng mẹ, lòng đầy háo hức. Bước...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Kể lại câu chuyện về người hàng xóm mà em quý mến

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về người hàng xóm mà em quý mến. Bài làm       “Ngày xửa ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em suýt soát tuổi nhau…” Mỗi cuối tuần, lũ trẻ xóm em lại được nghe những lời kể chuyện trầm ấm đó của b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối với em.

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối với em. Bài làm       Có lẽ, ai cũng yêu quý người mẹ thân thương của mình nhất. Trong suốt bao năm qua, mẹ em đã chăm sóc, dạy dỗ và thương yêu em hết mực. Mẹ là giáo viên. Vì trường xa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chính tả Tuần 1 trang 2 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

1: Điền vào chỗ trống: a) l hoặc n    hạ... ệnh    ....ộp bài    hôm ....ọ b) an hoặc ang    đ..... hoàng    đ.......ông    s....... loáng Trả lời: a) l hoặc n    hạ lệnh    nộp b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chính tả Tuần 2 trang 6 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

1: Viết vào chỗ trống trong bảng: a. Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch M: nguệch ngoạc,........ b. Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu M: ngã khuỵu,.............. Trả lời: a. Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch M: nguệch ngoạc, rỗng tuếch , trống huếch, khuếch khoác , tuệch toạc, bộc tuệch b. Từ ngữ chứa tiếng có v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Chính tả Tuần 3 trang 11 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

1: a, Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :    cuộn .......òn, ......ân thật, chậm ......ễ b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm và giải câu đố.    - Vừa dài mà lại vừa vuông Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.          ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9