Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Để học tốt Lịch sử lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 7 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 7 (SBT Lịch Sử 7) k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Để học tốt Lịch sử lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 7 . Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 7 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 7 (SBT Lịch Sử 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 7 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Để học tốt Lịch sử lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 7 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 7

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát lược đồ dưới đây, dựa vào nội dung SGK em hãy: +) Tô màu đỏ vào mũi tên trên lược đồ chỉ sự xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man và quốc gia cổ đại Rô-ma. +) Điền vào dấu (…) trên lược đồ tên các vương quốc mà người Giéc-man đã thành lập khi tràn vào lã...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 7

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sáy lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy: a) Tô màu khác nhau lên các mũi tên (nét đứt màu trắng) trên lược đồ và ghi vào chỗ (…) tên của người dẫn đầu cuộc thám hiểm thế kỷ XV-XVI. Lời giải: b) Đánh dấu X vào ô trống với những ý em cho là đúng. +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 7

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát hình 6 – Ma-đô-na bên cửa sổ (tranh của Lê-ô-na đơ Vanh-xi) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng. Lời giải: +) Thông qua bức tranh, tác giả muốn nói lên điều gì? Ca ngợi tình mẫu tử (tình mẹ c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)

    Môn Lịch Sử lớp 7     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào? A. Đồng bằng Hoa Bắc. B. Đồng bằng Hoa Nam. C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang. D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà. Câu 2: Sự xu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 7     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào? A. Thế kỉ thứ nhất TCN. B. Thế kỉ thứ hai TCN. C. Thế kỉ thứ ha TCN. D. Hai nghìn năm TCN. Câu 2: Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, p...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)

    Môn Lịch Sử lớp 7     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại để cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. Đó là chímhh s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

- Nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu. - Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến”, đặc trưng của kinh tế lãnh địa phong kiến. - Biết nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Phân biệt giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế thành thị. - Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

- Giúp hs hiểu rõ nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí một trong những nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho việc hình thành quan hệ sản xuất TBCN - H/s thấy được tính quy luật quá trình phát triển từ XHPK lên TBCN - Biết xác định đường đi của 3 nhà phát kiến địa lý trên bản đồ biết sử d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

- Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng. - Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu bấy giờ. - Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người.XHPK lạc hậu, lỗi thời sụp đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 11 sgk Tin học 7

Bài 1 (trang 11 sgk Tin học lớp 7): Em hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng. Trả lời:    Một số ví dụ về thông tin dưới dạng bảng:    + Bảng điểm các môn của các học sinh trong lớp 7A.    + Thời khóa biểu của lớp 7B.    +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 14 sgk Tin học 7

Bài 1 (trang 14 sgk Tin học lớp 7): Khởi động Excel.    a) Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.    b) Mở một vài dải lệnh và quan sát các lệnh trên các dải lệnh đó.    c) Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 20 sgk Tin học 7

Bài 1 (trang 20 sgk Tin học lớp 7): Khởi động chương trình bảng tính Excel    a) Quan sát và nhận biết các thành phần chính của trang tính: ô tính, hàng và tên hàng, cột và tên cột, trang tính và tên trang tính.    b) Quan sát và nhận biết thanh công thức và hộp tên. &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 SBT Tin học 7

Bài 1 trang 5 SBT Tin học 7: Em hãy nêu một ví dụ về bảng mà trên đó có thực hiện các tính toán .Em hãy cho biết các bảng với các số liệu được tính toán thủ công có những nhược điểm gì ? Lời giải: Một số ví dụ sử dụng bảng thực hiện tính toán : bảng điểm, bảng lương, hóa đơn mua hàng, bảng thống kê...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 10 SBT Tin học 7

Bài 1 trang 10 SBT Tin học 7: Bảng tính trên hình 1.5 có những trang tính nào ? Trang tính nào đang được kích hoạt ? Trên trang tính đó , ô nào đang được kich hoạt ? Lời giải: Bảng tính trên hình 1.5 có các trang tính sau: Điểm Toán, Điểm Tin học , Điểm Ngữ văn, trong đó Điểm Tin học là trang tính...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 18 SBT Tin học 7

Bài 1 trang 18 SBT Tin học 7: Theo em sự khác biệt cơ bản giữa chươn trình bảng tính và phần mềm soạn thảo văn bản là gì? Lời giải: Tuy có màn hình làm việc gần giống nhau và nhiều công cụ tương tự nhau nhưng phần mềm soạn thoaor văn bản ( ví dụ như Word) và chương trình bảng tính ( ví dụ như Excel...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 1 trang 4 sgk GDCD 7

Bài 1: Sống giản dị Trả lời Gợi ý Bài 1 trang 4 sgk GDCD 7 a) Em có nhận xét gì về trang phục, tác phong và lời nói của Bác Hồ trong truyện đọc trên ? Trả lời: Bác mặc bộ quần áo Ka-ki, đội mũ vải đã bạc màu, chân đi dép cao su Bác ăn mặc giản dị không cầu kì, phù hợp với hoàn cảnh lúc đó. + Bá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 2 trang 7 sgk GDCD 7

Bài 2: Trung thực Trả lời Gợi ý Bài 2 trang 7 sgk GDCD 7 a) Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra-man-tơ, một người vốn kình địch với ông ? Trả lời: - Mi-ken-lăng-giơ vô cùng tức giận vì Bra-man-tơ luôn chơi xấu, kình địch làm giảm danh tiếng và làm hại không ít đến sự nghiệp của...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 3 trang 11 sgk GDCD 7

Bài 3: Tự trọng Trả lời Gợi ý Bài 3 trang 11 sgk GDCD 7 a) Vì sao Rô-be lại nhờ em mình là Sác-lây đến trả lại tiền cho người mua diêm - tác giả câu chuyện trên ? Trả lời: - Rô-be muôn giữ lời hứa của mình. - Không muốn người khác nghĩ rằng, vì nghèo mà em phải nói dối để lấy tiền. - Không muốn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sống giản dị

I.Khái quát nội dung câu chuyện * Cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác: - Bác mặc bộ quần áo ka-ki, đội mũ vải đã ngả màu, đi dép cao su. - Bác cười đôn hậu vẫy tay chào. - Thái độ: Thân mật như cha với con. - Hỏi đơn giản: Tôi nói đồng bào nghe rõ khôn? * Nhận xét: - Bác ăn mặc đơn giản không...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Trung thực

I.Khái quát nội dung câu chuyện - Sợ danh tiếng của Mi-ken-lăng-giơ nối tiếp lấn át mình, không ưa thích, kình địch, chơi xấu, làm giảm danh tiếng, làm hại sự nghiệp - Oán hận, tức giận. - Công khai đánh giá cao Bra-man-tơ là người vĩ đại. - Ông thẳng thắn, tôn trọng và nói sự thật, đánh giá đúng sự...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tự trọng

I.Khái quát nội dung câu chuyện - Hành động của Rô-be:    + Là em bé mồ côi nghèo khổ, bán diêm.    + Cầm một đồng tiền vàng đi đổi lấy tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho tác giả.    + Bị xe chẹt kông trả tiền thừa được.    + Sai em đến trả l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài trang

a) Em có nhận xét gì về trang phục, tác phong và lời nói của Bác Hồ trong truyện đọc trên? Trả lời: - Bác thân mật giản dị như một người cha hiền về với đàn con: cười đôn hậu, vẫy chào đồng bào, giọng nói thì ấm áp, gần gũi. Lời nói của Bác dễ hiểu, gần gũi thân thương với mọi người: “Tôi nói mọi n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 2 trang 7

a) Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra-man-tơ, một người vốn kình địch với ông? Trả lời:    Mi-ken-lăng-giơ có thái độ tức giận khi Bra-man-tơ tìm mọi thủ đoạn cản trở việc xây mộ của ông, làm hại đến danh tiếng của ông. Nhưng Mi-ken-lăng-giơ đã đánh giá rất trung t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 3 trang 11

a) Vì sao Rô-be lại nhờ em mình là Sác-lây đến trả lại tiền cho người mua diêm - tác giả câu chuyện trên? Trả lời:    - Rô-be muốn giữ lời hứa của mình và chứng minh mình không phải là người dối trá.    - Rô-be là người giàu tự trọng, không để cái nghèo làm hạ nhân phẩ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Sống giản dị

Câu 1 (trang 5 VBT GDCD 7): Trả lời: Những tấm ảnh có biểu hiện trái với giản dị là: ảnh 2, ảnh 7, ảnh 8 Câu 2 (trang 6 VBT GDCD 7): Trả lời: Sống giản dị là sống không xa hoa, lãng phí, không cầu kì kiểu cách, không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bên ngoài, sống phù hợp với hoàn cảnh, điều...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Trung thực

Câu 1 (trang 12 VBT GDCD 7): Trả lời: Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, tôn trọng lẽ phải Mỗi chúng ta cần phải sống chân thực bởi vì: Đây là đức tính quý báu giúp nâng cao phẩm giá con người, sống trung thực sẽ được mọi người yêu quý, tin tưởng, kính trọng, xã hội sẽ trở nên văn m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Tự trọng

Câu 1 (trang 19 VBT GDCD 7): Trả lời: Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp chuẩn mực xã hội Ví dụ: Giữ đúng lời hứa, không quay cóp bài, dũng cảm nhận lỗi, không van nài xin xỏ người khác,... Câu 2 (trang 19 VBT GDCD 7): Trả lời: Mỗi người chú...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 5 SBT GDCD 7

Câu 1 trang 5 SBT GDCD 7: Em hiểu thế nà là sống giản dị? Lời giải: Sống giản dị là những người sống không xa hoa, cầu kì, lãng phí, sống phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội. Các bài giải sách bài tập Giáo dục công dân lớp 7 (SBT GDCD 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt GDCD 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 8 SBT GDCD 7

Câu 1 trang 8 SBT GDCD 7: Em hiểu thế nào là trung thực? Lời giải: Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Các bài giải sách bài tập Giáo dục công dân lớp 7 (SBT GDCD 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 12 SBT GDCD 7

Câu 1 trang 12 SBT GDCD 7: Em hiểu thế nào là tự trọng? Lời giải: Tự trọng có thể được hiểu là danh dự và nhân phẩm của mỗi con người. Người có lòng tự trọng là người luôn biết xấu hổ trước những hành động sai lầm của bản thân. Lòng tự trọng là một chuẩn mực là một thước đo để con người có thể sống...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 6 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 1 trang 6 Bài tập tình huống GDCD 7: Những chi tiết nào trong chuyện chứng tỏ Bác Hồ ăn, mặc, ở thật giản dị? Trả lời:    Bữa cơm của Bác hết sức đạm bạc, “chỉ có vài ba món ăn rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch, và thức ăn c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 8 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 1 trang 8 Bài tập tình huống GDCD 7: Qua câu chuyện trên, em thấy Dũng có nghiêm túc trong việc làm bài kiểm tra không? Tìm những chi tiết thể hiện điều đó. Trả lời:    Dũng trong tình huống trên có nghiêm túc khi làm được bài. Cụ thể: Dũng không chép bài của Nhi và nói thành thậ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 11 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 1 trang 11 Bài tập tình huống GDCD 7: 1. Tình huống nào sau đây thể hiện sự biết tự trọng hoặc không biết tự trọng? Hãy nghi vào vở! Tình huống Biết tự trọng Không biết tự trọng 1. Bạn A lười học nên thường bị điểm xấu. Cô giáo đưa ra phê bình, nhắc nhở trước lớp nhiều lần, nhưng bạn A vẫn khôn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án GDCD 7 Bài 1: Sống giản dị

1. Kiến thức Giúp học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, Tại sao cần phải sống giản dị. 2. Kỹ năng Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: Lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và giao tiếp với mọi người; biết xây...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án GDCD 7 Bài 2: Trung thực

1. Kiến thức Giúp HS hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải có lòng trung thực. 2. Kĩ năng Giúp HS biết phân biệt các hành vi biểu hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hàng ngày; Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành ngư...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án GDCD 7 Bài 3: Tự trọng

1. Kiến thức Giúp học sinh hiểu thế nào là tự trọng và không tự trong; Vì sao cần phải có lòng tự trọng. 2. Kĩ năng Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và người khác về những biểu hiện của tính tự trọng, học tập những tấm gương về lòng tự trọng của những người sống xung quanh. 3. Thá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 7

(trang 5 sgk Công nghệ 7): Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Trả lời: - Cung cấp lương thực thực phẩm như lúa, ngô, khoai, sắn, rau củ quả,.. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp: như mía để làm đường, khoai tây để làm bim bim. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi: thức ăn cho bò, lợn, gà,....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Công nghệ 7

(trang 7 sgk Công nghệ 7): Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? Trả lời: Giống nhau: Môi trường đất và nước đều cung cấp oxi, nước, dinh dưỡng cho cây. Khác nhau: Môi trường đất: Môi trường đất giúp cây đứng vững. Môi trường nước: Môi trường nước để cây đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 9 Công nghệ 7

(trang 9 sgk Công nghệ 7): Em hãy điền vào vở bài tập dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất theo mẫu bảng sau: Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng Tốt Trung bình Kém Đất cát Đất thịt Đất sét Trả lời: Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng Tốt Trung...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông nghiệp. Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế:     - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.     - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.     - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người, đất trồng có độ phì nhiêu tốt. 2. Vai trò của đất trồng Quan sát hìn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ và hữu cơ. Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, … Độ chua, độ kiềm của đấ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp nông sản để xuất khẩu. Đánh dấu (x) vào ô trống mà em cho là đúng về nhiệm vụ của trồng trọt. x Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn (củ khoai mì) để đảm bảo đủ ăn và d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. 2. Vai trò của đất trồng Em hãy quan sát hình 2 trong SGK và so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa vai trò của đất trồng và của nước có chứa chất dinh dưỡng đối vớ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ và hữu cơ. Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, … Độ chua, độ kiềm của đấ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Để học tốt Công nghệ lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 7 Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 7 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 7 (SBT Công nghệ 7) khác: Xem thêm các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Để học tốt Công nghệ lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 7 Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 7 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 7 (SBT Công nghệ 7)...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Để học tốt Công nghệ lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 7 Bài 3: Một số tính chất của đất trồng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 7 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 7 (SBT Công nghệ 7) khác: Xem thêm các l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Công nghệ 7 VNEN Bài 1: Mở đầu về nông nghiệp

(trang 4 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Nông nghiệp đem lại những lợi ích gì cho con người và xã hội? Trả lời: - Nông nghiệp đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho con người và xã hội là:    +Nông nghiệp cung cấp sản phẩm thiết yếu cho con người như lương thực, thực phẩm.    +Đem...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Công nghệ 7 VNEN Bài 2: Vai trò, đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng và các phương thức trồng trọt

- Hãy vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân về trồng trọt để trả lời các câu hỏi sau: (trang 9 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Trong nông nghiệp có những loại cây trồng nào? Kể tên những sản phẩm cây trồng nông nghiệp chủ yếu ở địa phương em và nước ta? Trả lời: - Trong nông nghiệp gồm các loạ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Công nghệ 7 VNEN Bài 3: Một số cây trồng có giá trị xuất khẩu ở nước ta

(trang 17 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Ở nước ta có những sản phẩm cây trồng nào được xuất khẩu? Trả lời: - Ở nước ta có những sản phẩm cây trồng được xuất khẩu là: Cây lúa, cây cà phê, cây điều, cây hồ tiêu, cây thanh long, cây xoài, cây vải, cây chè... (trang 17 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Tại sao những...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 1 trang 6

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 1 trang 6: Hãy nêu 1 vài ví dụ tương tự ở địa phương em để chứng minh sự đa dạng, phong phú của thế giới động vật như:  - Hãy kể tên các loài động vật thu thập được khi:    + Kéo một mẻ lưới trên biển    + Tát một ao cá    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 2 trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 2 trang 9: Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu (√) vào các ô thích hợp ở bảng 1.  - Thảo luận và trả lời câu hỏi:    + Động vật giống thực vật ở các đặc điểm nào?    + Động vật khác thực vật ở các đặc điểm nào? Lời giải: Bảng 1...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 13 sgk Sinh 7

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi. Lời giải:     Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 7 Bài 3 khác trên VietJack Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Qua vài tỉ năm tiến hóa, giới động vật vô cùng đa dạng phong phú với khoảng 1,5 triệu loài đã được phát hiện. Bên cạnh những động vật đơn bào có kích thước hiển vi, còn có các động vật rất lớn như : trai tượng (vỏ dài 1,4m, nặng 250kg), voi Châu Phi (nặng 4 tấn, cao 3m), cá voi xanh (nặng 150 tấn, d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Các biểu hiện đặc trưng của giới động vật và thực vật A – Củ khoai tây, B – Chuột ăn củ khoai tây, C – Mèo ăn chuột - Các đặc trưng cơ bản nhất của động vật và thực vật được biểu hiện trong: cấu tạo, dinh dưỡng, cách di chuyển và phản xạ. - Động vật và thực vật có những điểm khác nhau, được thể hiện...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Trùng roi

Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa 1. Cấu tạo và di chuyển - Cơ thể trùng roi xanh là tế bào có kích thước hiển vi (0,05 mm). - Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển vừa tiến vừa xoay. - Cấu tạo cơ thể...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 1 trang 6

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 1 trang 6: Hãy nêu một vài ví dụ tương tự ở địa phương em để chứng minh sự đa dạng, phong phú của thế giới động vật như: - Hãy kể tên các loài động vật được thu thập khi: + Kéo một mẻ lưới trên biển. + Tát một ao cá. + Đơm đó qua một đêm ở đầm, hồ... - Hãy kể tên các động...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 2 trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 2 trang 9: : - Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu (X) vào các ô thích hợp ở bảng 1. Bảng 1. So sánh động vật với thực vật - Thảo luận trả lời câu hỏi: + Động vật giống thực vật ở các đặc điểm nào? + Động vật khác thực vật ở các đặc điểm nào? Trả lời: - Điền bản...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 3 trang 14

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 3 trang 14: - Di chuyển tiêu bản để theo dõi tiếp cách bơi của trùng giày đó hoặc tìm thêm các trùng giày khác để quan sát. - Hãy đánh dấu (X) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau: + Trùng giày có hình dạng: Đối xứng Dẹp như chiếc đế giày Không đối xứng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

1. (trang 5 VBT Sinh học 7): Kể tên các loài động vật mà em thấy khi: Trả lời:    - Kéo một mẻ lưới trên biển: tôm, cua, cá chim, cá thu,…    - Tát một ao cá: cá chuối, cá chép, cá trê, trai, tôm,…    - Đơm đó qua một đêm ở đầm, hồ…: cá chép, cá rô, cá cờ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

1. (trang 7 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào các ô thích hợp ở bảng 1: Trả lời: Bảng 1. So sánh động vật với thực vật 2. (trang 7 VBT Sinh học 7): Trả lời các câu hỏi sau: Trả lời:    - Động vật giống thực vật ở các đặc điểm nào?    Động vật giống thực vật ở các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

   Trùng roi, trùng giày 1. (trang 11 VBT Sinh học 7): Vẽ và chú thích hình dạng trùng giày và trùng roi mà em quan sát được dưới kính hiển vi. Trả lời: 1. (trang 12 VBT Sinh học 7): Nhận xét về cách tiến hành bài thực hành của nhóm (nguyên nhân thành công hay chưa thành công) Trả lời...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập có lời giải trang 5, 6 SBT Sinh học 7

Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 7: Thế giới động vật đa dạng phong phú như thế nào ? Lời giải: Qua vài tỉ năm tiến hoá, thế giới động vật tiến hoá theo hướng đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể, thể hiện : - Đa dạng về loài: + Từ nhiều loài có kích thước nhỏ như trùng biến hình đến loài có kí...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập tự luận trang 7 SBT Sinh học 7

Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 7: Vì sao nước ta có giới Động vật đa dạng, phong phú ? Lời giải: Giới Động vật nước ta đa dạng, phong phú vì các lí do sau : - Nước ta ở vùng nhiệt đới gió mùa có đầy đủ ánh nắng và độ ẩm, tạo điều kiện cho thực vật và động vật phát triển. - Nước ta nằm ven biển Đông và c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm trang 7, 8 SBT Sinh học 7

Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 7: Môi trường có động vật sinh sống là A. Nhiệt đới.     B. Vực sâu nhất đại dương. C. Suối nước nóng.     D. Cả A, B và C. Hiển thị lời giải Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 7: Nơi động vật ra đời đầu tiên là A. Vùng nhiệt đới châu Phi.   ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 4: Trùng roi

Câu 1: Trùng roi thường tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nước. Câu 2: Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là A. bắt mồi. B. định hướng. C. kéo dài roi. D. điều khiển roi. Câu 3: Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là A. quang tự dưỡng....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Câu 1: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai? A. Trùng giàu di chuyển nhờ lông bơi. B. Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng. C. Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển. D. Trùng giày có dạng dẹp như đế giày. Câu 2: Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng bi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Câu 1: Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào? A. Đường tiêu hoá. B. Đường hô hấp. C. Đường sinh dục. D. Đường bài tiết. Câu 2: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả? A. trùng biến hình và trùng roi xanh. B. trùng roi xanh và trùng giày. C. trùng già...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 (Đề 1)

Câu 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú A. chỉ ở số loài và kích thước cơ thể. B. chỉ ở kích thước cơ thể và lối sống. C. thường về lối sống và môi trường sống. D. về số loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống. Câu 2: Động vật phân bố ở khắp các môi trường do: A. chúng sinh sản rất...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 (Đề 2)

Câu 1: Hình thức sinh sản nào có ở cả trùng roi xanh, trùng giày và trùng biến hình? A. mọc chồi. B. tiếp hợp. C. sinh sản hữu tính. D. phân phôi. Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không có ở trùng giày? A. có nhân lớn, nhân nhỏ. B. có không bào co bóp, miệng, hầu. C. chứa hạt diệp lục. D. sinh sản phân...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 (Đề 3)

Câu 1: Đâu không phải là đặc điểm chung ở trùng sốt rét và trùng kiết lị? A. thức ăn là hồng cầu. B. kích thước lớn hơn hồng cầu. C. kí sinh trong cơ thể người. D. có tác hại cho con người. Câu 2: Triệu chứng của sốt rét là A. sốt cao, sốt liên tục, có hiện tượng co giật. B. đau bụng, đi ngoài, phân...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 1

(trang 3 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hai tháp tuổi ở hình 1.1, cho biết:       + Trong tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái?       + Hình dạng của hai tháp tuổi khác n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 2

(trang 7 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hình 2.1, cho biết: - Những khu vực tập trung đông dân. - Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất Trả lời: - Những khu vực tập trung đông dân: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi Đông Bắc Hoa kì, Đông Nam Bra – xin. - Hai khu vực có mậ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 3

(trang 10 sgk Địa Lí 7): - Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau? Trả lời: - Hình 3.1: nhà cửa nằm giữa đồng ruộng, phân tán - Hình 3.2: nhà cửa tập trung san sát thành phố sá. (trang 11 sg...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Dân số

- Điều tra dân số: tình hình dân số, nguồn lao động, độ tuổi, tổng số nam nữ, trình độ văn hóa, nghề nghiệp,… - Tháp tuổi biểu thị dân số và cho biết cụ thể: giới tính, độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai. Thời gian Đặc điểm chính Nguyên nhân Trước thế kỉ XIX Dân số thế giới tăng hết s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

- Đặc điểm:    + Dân số thế giới trên 6 tỉ người (2006), 7 tỉ người (2017).    + Dân số thế giới phân bố không đồng đều nơi đông dân nơi thưa thớt dân. - Nguyên nhân:    + Những nơi điều kiện thuận lợi về giao thông, vùng đồng bằng, đô thị hoặc các vùng k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Có hai kiểu quần cư chính: Quần cư nông thôn và quần cư đô thị Đặc điểm Quần cư nông thôn Quần cư đô thị Khái niệm Là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 1 trang 3

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 1 trang 3: Quan sát tháp tuổi ở hình 1.1 cho biết:      + Trong số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai bao nhiêu bé gái?      + Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 2 trang 7

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 2 trang 7: Quan sát hình 2.1, cho biết: - Những khu vực tâp trung đông dân. - Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất. Trả lời: - Những khu vực tâp trung đông dân: Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây và Trung Âu, Tây Phi, Trung Đông, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á. - Hai kh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 3 trang 10

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 3 trang 10: Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau? Trả lời: Thành thị Nông thôn Mật độ dân số Mật độ dân số cao Mật dộ dân số thấp Nhà cửa San sát nhau, nhiều n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 5 SBT Địa Lí 7

Câu 1 trang 5 SBT Địa Lí 7: Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy nêu tác dụng của việc điều tra dân số. Lời giải: Điều tra dân số biết được số dân, số người trong từng độ tuổi, tổng số nam nữ và nghề nghiệp của dân cư của một địa phương, một nước hay trên toàn thế giới. Các bài Giải sách bài tập Địa Lí 7...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 8 SBT Địa Lí 7

Câu 1 trang 8 SBT Địa Lí 7: Em hãy nối ô chữ (1), (2) với các ô chữ ở cột giữa để được một sơ đồ đúng. Lời giải: Các bài Giải sách bài tập Địa Lí 7 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 10 SBT Địa Lí 7

Câu 1 trang 10 SBT Địa Lí 7: Hãy chọn một trong hai cụm từ: quang cảnh nông thôn, quang cảnh đô thị để điền vào ô trống trong các sơ đồ sau sao cho thích hợp: Lời giải: Các bài Giải sách bài tập Địa Lí 7 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hai tháp tuổi, em hãy: - Tô màu và điền tiếp vào chỗ chấm (...) nhóm tuổi trong độ tuổi lao động. - Điền tiếp vào chỗ chấm (...) dưới tháp tuổi nội dung chính cho đúng (Dân số già, Dân số trẻ) Lời giải: Tham khảo bài 1 Tập bản đồ Lớp 7: Xem thêm các loạt...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát lược đồ “Phân bố dân cư thế giới” hình 2.1 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) ở bảng sau: Các khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới Các khu vực tập trung đông dân Ở châu MỹỞ châu PhiỞ châu ÂuỞ châu Á Lời giải: Các k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy rõ sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình quần cư chính trên thế giới: Loại hình Về mật độ dân sốHoạt động kinh tế chủ yếuVề kiến trúc và nhà cửa Quần cư nông thôn Quần cư đô thị Lời giải: Loại hình Về mật độ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Dân số

Để học tốt Địa Lí lớp 7, phần dưới là các bài giải vbt Địa Lí 7 Bài 1: Dân số. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để xem phần trả lời và giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 tương ứng. Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 (VBT Địa Lí 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Để học tốt Địa Lí lớp 7, phần dưới là các bài giải vbt Địa Lí 7 Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để xem phần trả lời và giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 tương ứng. Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 (VBT Địa Lí 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Để học tốt Địa Lí lớp 7, phần dưới là các bài giải vbt Địa Lí 7 Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để xem phần trả lời và giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 tương ứng. Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 7 (VBT Địa Lí 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 7 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 7     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Trường hợp sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số là: A. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao. B. Tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm. C. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm. D. Tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm. Câu 2. Đặc điểm bên ngoài dễ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 7 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 7     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là: A. Đông Bắc Hoa Kì, Nam Á. B. Nam Á, Đông Á. C. Đông Nam Á, Đông Á. D. Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi. Câu 2. Hình thức canh tác có năng suất thấp nhất, ảnh hưởng xấu tới m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 7 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 7     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Gia tăng cơ giới là sự gia tăng dân số do: A. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi. B. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người từ nơi khác đến. C. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Bài 1: Dân số

- Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới nguyên nhân và hậu quả của nó. - Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số - Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số thế giới. - Giáo dục ý thức tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

- Nêu được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế giới. - Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. - Đọc các bản đồ, lược đồ:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

- HS sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống. - Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới. - - - Biết một số siêu đô thị trên thế giới. - Rèn kỹ năng đọc bản đồ, lược đồ: phân bố dân cư, các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK Tiếng Anh 7)

A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: a) Ba: Chào Nga. Nga: Chào Ba. Rất vui được gặp lại bạn. Ba: Mình cũng rất vui được gặp bạn. Nga: Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Tên bạn ấy là...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Names and addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK Tiếng Anh 7)

B. Names and addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Cô Liên: Họ của em là gì vậy Hoa? Hoa : Họ Phạm ạ. Tên đệm của em là Thị. Cô Liên: Em bao nhiêu tuổi? Hoa : Em 13 tuổi ạ. Cô Liên: Em...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK Tiếng Anh 7)

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK Tiếng Anh 7) 1. Read. (Đọc.) TELEPHONE DIRECTORY (DANH BẠ ĐIỆN THOẠI) Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với bạn học, nói số điện thoại của những người này.) a) Dao Van An 7345610: seven - three - four - five...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Friends (Bài 1-6 trang 3-5 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 3 SBT Tiếng Anh 7): Complete the speech bubbles. The first one is done for you. (Hoàn thành các khung nói. Khung đầu tiên đã làm sẵn cho bạn.) a. Hello, I’m Hoa. I’m form Hue. b. Hello, I’m Hong. I’m from Hanoi. c. Hello, I’m Ba. I’m from Da Nang. d. Hello, I’m Trung. I’m from Vinh. e. Hel...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Names and addresses (Bài 1-8 trang 6-10 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 6 SBT Tiếng Anh 7): Look at the cards. Complete the conversations. (Nhìn vào những tấm thẻ. Hoàn thành đoạn hội thoại.) a. Interviewer: Good morning. What’s your name? Thao: My name’s Thao. Interviewer: What’s your family name, Thao? Thao: It’s Tran. Interviewer: Thank you. Where do you li...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Telephone numbers (Bài 1-8 trang 11-14 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 11 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences. Use the words in the box. a. are b. am c. your d. is e. his – her f. will 2. (trang 11 SBT Tiếng Anh 7): Put (✓) in the box for a correct sentence, put (x) for an incorrect one. 3. (trang 12 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences. Use w...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Find the word which has a different sound in the part underlined. Question 1: A. better      B. prefer      C. teacher      D. worker Hiển thị đáp án Question 2: A. near     B. hear     C. dear &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

     Bài 1. Find which word does not belong to each group. Question 1: A. common     B. favourite     C. unusual     D. popular Hiển thị đáp án Question 2: A. like     B. love    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Choose the best answer. Tom is from America. He is 13 years old. He has a new pen pal in Vietnam. Her first name is Trang and her family name is Tran. Trang is from Hue. But her parents work in Hanoi, so now she lives there with them. She is studying English at an International School. She told Tom...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ vựng Unit 1

Unit 1: My hobbies Từ vựng Unit 1 Lớp 7 Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies. go to the cinemađi xem phim hang out with friend (phr)đi chơi với bạn bè chat with friends (phr)nói chuyện với bạn walk the dog (phr)dắt cún đi dạo collect t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (phần 1-5 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Getting Started (phần 1→5 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 7 mới) My favourite hobby (Sở thích của tôi) 1. Listen and read Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Nick: Chào Mi, chào mừng đến nhà mình! Elena: Lên lầu đi! Mình sẽ cho bạn xem phòng mình. Mi: Ồ! Bạn có nhiều búp bê quá. Elena: Đúng rồi. Sở thích của mìn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)

A closer look 1 (phần 1→7 trang 7-8 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Match the correct verbs with the hobbies (Nối những động từ đúng với sở thích. Vài sở thích có lẽ được sử dụng với hơn 1 động từ.) 1 - d: go mountain-climbing 1 - e: go horse-riding 1 - i: go camping 2 - g: do gymnastics 3 - b: collect...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 7 mới)

1. Write the word... (Viết từ bên dưới bức tranh. Đặt từ vào đúng cột.) /ə/: singer (ca sĩ), cupboard (tủ chén), carrot (cà rốt), fisherman (ngư dân). /ɜ:/: Thursday (thứ năm), T-shirt (áo thun, áo sơ mi), bird (chim), nurse (y tá) 2. Read the conversation...(Đọc bài đàm thoại. Khoanh tròn /ə, và gạ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the pictures... (Nhìn vào những bức tranh và những từ trong câu đố. Những từ có thể đi lên, xuống, trước sau.) judo (võ judo) television (tivi) swimming (bơi lội) stamps (tem) radio (ra-đi-ô) football (bóng đá) aerobics (thể dục nhịp điệu) books (sách) cycling (đạp xe đạp) photos (bức hìn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 7 mới)

1. Nga and Mi meet for the first time...(Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn a – f để hoàn thành bài đàm thoại của họ.) (1) b (2) d (3) f (4) e (5) a (6) c Hướng dẫn dịch: Mi: Nga, sở thích của bạn là gì? Nga: Mình thích nấu ăn. Mi: Tại sao? Nga: Thật tuyệt khi có thể thấy những người khác thích m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Question: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác. Question 1: A. birthday          B. early          C. learn          D. heart Hiển thị đáp án Question 2: A. bird   ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Question 1: I usually ______ to school by bus. A. go           B. goes C. going           D. gone Hiển thị đáp án Question 2: Tom always _____ breakfast before going to work. A. have     &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Exercise 1. Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend. Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank dur...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 1

(trang 3 sgk Lịch Sử 7): - Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô – ma, Người Giéc – man đã làm gì ? Những việc làm ấy có tác dộng như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu ? Trả lời:     - Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô – ma, người Giéc – man đã thành lập nên nhiều...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 2

(trang 6 sgk Lịch Sử 7): - Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ? Trả lời: - Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường. - Họ muốn tìm con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông. (trang...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 3

(trang 9 sgk Lịch Sử 7): - Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến ? Trả lời:     - Giai cấp tư sản mới hình thành, có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.     - Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, nền...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

- Cuối thế kỉ V, các tộc người Giéc-man xâm chiếm tiêu diệt đế quốc Rô-ma. * Biện pháp:    + Thành lập nhiều vương quốc mới: Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,...    + Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau. &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

- Nguyên nhân:    + Từ giữa thế kỉ XV, sản xuất phát triển như cầu về vốn, nguyên liệu và thị trường tăng cao.    + Nhu cầu tìm kiến con đường hàng hải mới từ phương Tây sang Ấn Độ và các nước phương Đông. - Điều kiện:    + Sự phát triển của kĩ thuật hàng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

- Khái niệm: “Phong trào văn hóa phục hưng” là phong trào văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại trên cơ sở phục hồi những giá trị, thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, Rô ma thời cổ đại. - Phong trào bắt đầu từ Ý cuối thế kỉ XIV rồi lan sang các nước Tây Âu. - Nguyên nhân:   ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 1 trang 3

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 1 trang 3 : Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm ấy đã có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu? Trả lời: - Khi tràn vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma người Giéc-man đã:      + Th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 2 trang 6

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 2 trang 6: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? Trả lời: Nguyên nhân:      + Từ giữa thế kỷ XV, các thương nhân châu Âu cần rất nhiều nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới để phục vụ cho nhu cầu sản xuất.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 3 trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 3 trang 9: Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến? Trả lời: Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến vì: - Giai cấp tư sản: Có tiền lực về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị. Họ đại diện cho nền sản xu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 VBT Lịch Sử 7

Bài 1 trang 3 VBT Lịch Sử 7: a)Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc – man đã tiến hành nhiều việc làm thay đổi bộ mặt của khu vực này. Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời em cho là phù hợp: Tiêu diệt các vương quốc cũ trên đất Rô-ma. Thành lập nhiều vương quốc mới của họ như: Phơ-...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 VBT Lịch Sử 7

Bài 1 trang 4 VBT Lịch Sử 7: Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng: Nguyên nhân của cuộc phát kiến địa lí là do quý tộc, nhà vua muốn tìm kiếm vùng đất mới để du lịch, tìm kiếm điều mới lạ, phục vụ cho cuộc sống xa hoa. Va- xcô đơ Ga-ma, C. Cô-lôm-bô, Ph. Ma-gien-lan là những người đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5-6 VBT Lịch Sử 7

Bài 1 trang 5-6 VBT Lịch Sử 7: Em hãy kể tên các nhà văn hóa, nhà khoa học thời Văn hóa Phục hưng mà người ta thường gọi là “những con người khổng lồ” trong các lĩnh vực sau: -Văn học -Toán học -Hội họa -Thiên văn Lời giải: -Văn học: Ph. Ra-bơ-le -Toán học: R. Đê-các-tơ -Hội họa: Lê-ô-na đơ Vanh-xi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cổng trường mở ra

- Đoạn 1: Từ đầu đến “ngày đầu năm học”: Tâm trạng của 2 mẹ con trong buổi tối trước ngày khai giảng. - Đoạn 2: Từ “Thực sự mẹ không lo lắng” → hết. Ấn tượng tuổi thơ và liên tưởng của mẹ. Câu 1 (Trang 8 sgk ngữ văn 7 tập 1) Tóm tắt: trước ngày tựu trường của con người mẹ không ngủ được. Khi đứ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mẹ tôi

- Đoạn 1: Từ đầu → vô cùng: Lí do viết thư. - Đoạn 2: tiếp → yêu thương đó: Hình ảnh người mẹ trong tâm trạng của người cha. - Đoạn 3: còn lại: Thái độ của người cha trước lỗi lầm của con. Câu 1 (trang 11 ngữ văn 7 tập 1) Nhan đề tác phẩm là Mẹ tôi gợi cho chúng ta hướng tiếp cận khác về t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ ghép

1. Từ Tiếng chính Tiếng phụ Bà ngoại Bà Ngoại Thơm phức Thơm phức → Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính 2. Các tiếng “quần áo” và “trầm bổng” không phân ra từ chính, từ phụ vì nghĩa của các tiếng tương đương nhau về mặt nghĩa. 1. Nghĩa của từ bà rộng hơn n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cổng trường mở ra

Bố cục:    - Đoạn 1 (Từ đầu … thế giới mà mẹ vừa bước vào) : Tâm trạng người mẹ trước ngày khai trường.    - Đoạn 2 (Còn lại) : Vai trò của nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. Câu 1 (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Tóm tắt    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mẹ tôi

Bố cục:    - Đoạn 1 (Từ đầu … xúc động vô cùng): lời tự bộc lộ của đứa con.    - Đoạn 2 (còn lại): tình cảm, thái độ người cha khi con mắc lỗi và gợi tình mẫu tử. Câu 1 (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):    Đây là bức thư người bố gửi cho con nhưng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ ghép

Câu 1 (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):    - Các tiếng chính: bà, thơm.    - Các tiếng phụ: ngoại, phức.    Nhận xét : Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Câu 2 (trang 14 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):   &...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Cổng trường mở ra

- Phần 1( Vào đêm trước ngày khai trường của con..... ngày đầu năm học): Tâm trạng hai mẹ con buổi tối trước ngày khai giảng - Phần 2( còn lại): Ấn tượng tuổi thơ và liên tưởng của mẹ     Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Mẹ tôi

- Phần 1( từ đầu đến xúc động vô cùng): lời tự bộc lộ của đứa con - Phần 2( Còn lại.): Tình cảm và thái độ của người cha khi thấy con mắc lỗi và nhắc cho cậu nhớ tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng.     En-ri- cô thiếu lễ độ với mẹ. Người bố biết chuyện đã viết thư cho En-ri-cô với lời l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Từ ghép

    1. Trong các từ ghép bà ngoại, thơm phức, tiếng ngoại và phức là hai tiếng phụ bổ sung ý nghĩa cho hai tiếng chính: bà và thơm. Trật tự đều là tiếng chính đứng trước tiếng phụ.     2. Các tiếng trong hai từ ghép: quần áo, trầm bổng không có tiếng chính, tiếng phụ mà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Cổng trường mở ra

Tóm tắt: Cổng trường mở ra Đoạn 1: Từ đầu … “ngày đầu năm học”: Tâm trạng của hai mẹ con trong đêm trước ngày khai trường của con. Đoạn 2: Tiếp theo đến hết: Ấn tượng tuổi thơ và liên tưởng của mẹ về ngày khai trường Câu 1 (trang 8 sgk Ngữ văn 7 Tập 1): Bài văn viết về tâm trạng của người mẹ trong đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Mẹ tôi

Tóm tắt: Mẹ tôi - Phần 1: Từ đầu đến “Đọc thư tôi xúc động vô cùng”: Những suy nghĩ của En-ri-cô khi nhận được thư của bố - Phần 2: Còn lại: Tình cảm, thái độ của người bố trước lỗi lầm của con và sự gợi nhắc về tình mẫu tử. Văn bản là một bức thư của một người bố viết cho con để khiển trách và răn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Từ ghép

Từ ghép Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập Khái niệm Có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính, tiếng chính đứng trước tiếng phụ Ý nghĩa Có tính chất phân nghĩa, nghĩa của từ ghép chính phụ có nghĩa hẹp hơn tiếng chính Khái niệm Có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp Ý nghĩa Có tính...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cảm nhận về bài Cổng trường mở ra hay nhất - Văn mẫu lớp 7

Đề bài: Cảm nhận về bài Cổng trường mở ra của Lý Lan.    Lật mở những trang sách đầu tiên của Cổng trường mở ra do Lý Lan sáng tác, người đọc như được sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên, ngây thơ mà cũng đầy bỡ ngỡ vào ngày đầu đến trường. Bài văn đã ghi lại cảm xúc của người...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích hình ảnh người mẹ trong bài Mẹ tôi hay nhất - Văn mẫu lớp 7

Đề bài: Phân tích hình ảnh người mẹ trong văn bản Mẹ tôi    Mẹ tôi là văn bản được trích trong cuốn truyện dành cho thiếu nhi Những tấm lòng cao cả của Ét-môm-đô đơ A-mi-xi, đây đồng thời cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Văn bản thể hiện tấm lòng cao cả của ngưởi mẹ đối với đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cảm nghĩ về bài Cuộc chia tay của những con búp bê hay nhất - Văn mẫu lớp 7

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về Cuộc chia tay của những con búp bê    Cuộc chia tay của những con búp bê nằm trong hệ thống văn bản nhật dụng với chủ đề chính về quyền trẻ em. Văn bản làm người đọc vô cùng xúc động trước cuộc chia tay đầy nước mắt của hai anh em hơn thế còn cho thấy va...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cổng trường mở ra

- Lí Lan sinh năm 1957, quê ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quê mẹ ở Lái Thiêu, quê cha ở huyện Triều Dương, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tám năm đầu đời Lý Lan sống ở quê mẹ, sau khi mẹ mất thì gia đình về Chợ Lớn định cư. - Là một phụ nữ đa tài, vừa là nhà giáo, nhà văn và đồng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mẹ tôi

- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi sinh năm 1846, mất năm 1908, quê ông ở Ô-nê-gli-a, xứ Li-gu-ri-a trên bờ biển tây bắc nước Ý - Ông là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý - Năm 1866, khi chưa dầy 20 tuổi, Ét-môn-đô Đơ A-mi-xi đã là sĩ quan chính trị, chiến đấu cho nền độc lập, tự do,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cuộc chia tay của những con búp bê

- Khánh Hoài, bút danh khác là Bảo Châu, tên khai sinh là Đỗ Văn Xuyền, sinh năm 1937 - Quê gốc ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Các tác phẩm đã xuất bản: Trận chung kết (truyện dài, 1975), Những chuyện bất ngờ (truyện vừa, 1978), Cuộc chia tay của những con búp bê (truyện, 1992), C...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ ghép

Từ ghép có hai loại chính: từ ghép chính phụ và đẳng lập + Từ ghép chính phụ: tiếng chính, tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau. Có tính phân nghĩa (nghĩa từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa tiếng chính) VD: từ bà ngoại (tiếng bà là tiếng chính, tiếng ngoại...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Liên kết trong văn bản

- Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu - Để văn bản có tính liên kết, người viết phải làm cho nội dung các câu, các đoạn thống nhất với nhau chặt chẽ, đồng thời phải biết nối các câu bằng những phương tiện liên kết thích hợp Bài...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bố cục trong văn bản

- Văn bản được sắp xếp theo một trình tự nhất định, có bố cục rõ ràng, thể hiện sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lí - Điều kiện để bố cục rành mạch, hợp lí:    + Nội dung các phần, các đoạn phải được thống nhất chặt chẽ với nhau, đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Cổng trường mở ra

Câu 1. Cổng trường mở ra là văn bản của tác giả nào? A. Lý Lan B. Tố Hữu C. Tế Hanh D. Khánh Hoài Hiển thị đáp án Câu 2. Cổng trường mở ra là văn bản thuộc thể loại? A. Tự sự B. Hồi kí C. Tùy bút D. Tiểu thuyết Hiển thị đáp án Câu 3. Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của người mẹ trước đêm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Mẹ tôi

Câu 1. Tác giả của đoạn trích “Mẹ tôi” là ai? A. E. A-mi-xi B. Lép tôn- xtoi C. Huy-gô D. An-đec-xen Hiển thị đáp án Câu 2. Đoạn trích “mẹ tôi” được trích trong tác phẩm nào? A. Cuộc đời các chiến binh B. Những tấm lòng cao cả C. Cuốn truyện của người thầy D. Giữa trường và nhà Hiển thị đáp án Câu 3...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Từ ghép

Câu 1. Từ ghép có mấy loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Hiển thị đáp án Câu 2. Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ) đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Hiển thị đáp án Câu 3. Từ ghép phân nghĩa tiếng phụ có nghĩa hẹp hơn tiếng chính, đún...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cổng trường mở ra

Câu 1 (Bài tập 1 trang 8 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 5 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1): Trả lời: - Bài văn biểu hiện ý nghĩ, cảm xúc của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường vào lớp một của con. - Người mẹ bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ về sự thay đổi, khôn lớn của con, về nỗi lo lắng của mình, về vai trò của t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Mẹ tôi

Câu 1 ( Bài tập 1 trang 11 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 8 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1): Trả lời: - Văn bản lấy nhan đề là "Mẹ tôi" vì đó là bức thư của người bố nói với con trai về người mẹ, nhắc nhở đứa con về thái độ đối với mẹ. Câu 2 (Bài tập 2 trang 12 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 8 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1):...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ ghép

Câu 1 (trang 11 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1): Bài tập 1 trang 15 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 Trả lời: Từ ghép chính phụ lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ Từ ghép đẳng lập suy nghĩ, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, chài lưới Câu 2 (trang 11 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1): Trong các từ ghép đẳng lập dưới đây, từ nào gồm cá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Thế nào là quan hệ từ? Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ. Gạch dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó.    - Quan hệ từ: là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả,... giữa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Tìm quan hệ từ có thể dùng thành cặp với các quan hệ từ sau đây: a. Nếu..... b. Vì....... c. Tuy...... d. Hễ...... e. Sở dĩ...... Câu 2: Điến các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy: ...... ló, ...... nhỏ, nhức.....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài: Chép thuộc lòng bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương. Bài thơ có những nét nghĩa nào? Nét nghĩa nào quyết định giá trị bài thơ? Tại sao? - Chép thuộc lòng: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Cổng trường mở ra

Tải word giáo án: Cổng trường mở ra 1. Kiến thức - Cảm nhận và thấm thía những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của người mẹ đối với con và vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống mỗi con người. 2. Kĩ năng - Đọc, hiểu và phân tích một văn bản, kỹ năng phân tích diễn biến tâm lý nhân vật 3. Th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Mẹ tôi

Tải word giáo án: Mẹ tôi 1. Kiến thức - Qua bức thư của bố, qua tâm trạng của người cha trước lỗi lầm của đứa con đối với mẹ, tác giả muốn những đứa con khắc sâu trong lòng rằng mẹ là người đáng kính, đáng yêu nhất. Phạm lỗi đối với mẹ là những lỗi đáng trách, đáng lên án, đáng ân hận nhất. Cách giá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án: Từ ghép

Tải word giáo án: Từ ghép 1. Kiến thức -Nắm được cấu tạo và ý nghĩa của các loại từ ghép. 2. Kĩ năng - Nhận diện, phân tích và sử dụng từ ghép đúng nghĩa trong khi nói và viết. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức học tập tích cực,ý thức giữ gìn, phát huy sự giàu đẹp và trong sáng của Tiếng Việt. 1. Chuẩn b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn văn 7 VNEN Bài 1: Cổng trường mở ra

(Trang 3 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1). Văn bản sau đây có nhan đề là “Cổng trường mở ra”. Đã trải qua quãng thời gian được học tập dưới mái trường, theo em cổng trường mở ra cho em những điều gì diệu gì? Trả lời Sau khi đã trải qua thời gian được học tập dưới mái trường, cổng trường mở ra cho em một thế gi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn văn 7 VNEN Bài 2: Cuộc chia tay của những con búp bê

(Trang 10 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1).Các bạn trong nhóm cùng nhau xây dựng đoạn văn với nội dung: Điều em mong muốn về gia đình của mình. Chỉ rõ: đoạn văn đã đảm bảo tính liên kết về nội dung và hình thức như thế nào? Trả lời Đoạn văn: Điều em mong muốn về gia đình của mình. Tổ ấm gia đình rất quý giá và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn văn 7 VNEN Bài 3: Những câu hát tình nghĩa

(Trang 17 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1).- Hãy đọc một số bài ca dao về tình cảm gia đình hoặc tình yêu quê hương, đất nước mà em biết - Nêu một vài ví dụ về nội dung và hình thức các câu, bài ca dao em vừa đọc? Trả lời Một số bài ca dao về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước: Công cha như núi Th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Vì sao các số 0,6 ; -1,25; là các số hữu tỉ ? Lời giải * Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với a, b là các số nguyên; b ≠ 0. Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao? Lời giải Ta có : thỏa mãn điều kiện số hữ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tính Lời giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tìm x, biết : Lời giải Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác: Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 11

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 11: Tính Lời giải Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác: Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 1 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Điền kí hiệu (∈ , ∉, ⊂) thích hợp vào ô trống: Lời giải: Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 1 Chương 1 Đại Số khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2.1 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 2.1 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1 Số (-7)/12 là tổng của hai số hữu tỉ âm: Hãy chọn đáp án đúng. Lời giải: Chọn (B) . Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 2 Chương 1 Đại Số khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 10 trang 8 SBT Toán 7 Tập 1

Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính Lời giải: Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 3 Chương 1 Đại Số khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

1. Số hữu tỉ • Các phân thức bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. • Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với a, b ∈ Z và b ≠ 0 • Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q (x là số hữu tỉ thì ghi là x ∈ Q) Ví dụ 1: Ta có t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ Để cộng trừ hai số hữu tỉ x và y, ta làm như sau:    • Viết x,y dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương (quy đồng mẫu số dương)    • Thực hiện phép cộng trừ (cộng, trừ tử và giữ nguyên mẫu) Ví dụ:    + Ta có:  &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

1. Nhân hai số hữu tỉ Tích của hai số hữu tỉ được xác định như sau: Chú ý:    + Thu gọn kết quả trong quá trình tính nhân.    + Khi nhân nhiều số hữu tỉ thì kết quả: Có dấu "+" nếu thừa số âm chẵn. Có dấu "-" nếu thừa số âm lẻ. Ví dụ: Tính: 2. Chia hai số hữu tỉ Với hai...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Đại Số (Tự luận 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Thời gian giải một bài toán của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau: 10 10 15 7 10 5 12 9 12 9 7 9 10 12 10 10 9 7 12 10 15 9 12 7 9 5 9 9 5 10 a. Dấu hiệu ở đây là gì? b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? Đó là những giá trị nào? c. Lập bảng tần số...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Đại Số (Tự luận 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A, người ta có kết quả sau: 9 10 4 8 7 7 8 7 9 5 4 6 9 5 9 8 7 8 10 6 10 7 8 10 6 6 9 5 10 8 a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra b. Lập bảng tần số c. Tính giá trị trung bình điểm kiểm tra...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Đại Số (Tự luận 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Kết quả các lần bắn của các xạ thủ được ghi lại ở bảng sau: 7 9 10 9 9 10 8 7 9 8 10 7 10 9 8 10 8 9 8 8 8 9 10 10 10 9 9 9 8 7 a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu lần bắn? b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Đó là những giá trị nào? c. Lập bảng tần số. d. Tính số...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật Lý 7

Bài C1 (trang 4 sgk Vật Lý 7): Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau? Lời giải: Điều kiện giống nhau là có ánh sáng từ nguồn sáng truyền vào mắt. Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Tham khảo lời giải bài tập Vật Lí...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 6 SGK Vật Lý 7

Bài C1 (trang 6 sgk vật Lý 7): Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong? Lời giải: Ánh sáng truyền tới mắt đi theo ống thẳng (một đường thẳng). Tham khảo lời giải bài tập Vật Lí 7 bài 2 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 9 SGK Vật Lý 7

Bài C1 (trang 9 sgk Vật Lý 7): Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng, vùng tối. Giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng? Lời giải: - Trên màn chắn vùng màu trắng là vùng sáng. Vùng này sáng vì nó nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. - Trên màn chắn vùng màu đen là vùng tối. Vùng này tố...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1.1 trang 3 SBT Vật Lí 7

Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Vì sao ta nhìn thấy một vật?    A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật    B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật    C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta    D. Vì vật được chiếu sáng Lời giải...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2.1 trang 6 SBT Vật Lí 7

Bài 2.1 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7: Tại sao một điểm C trong một hộp kín có một bóng đèn nhỏ đang sáng ( hình 2.1).    a. Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp , người đó có nhìn thấy bóng đèn không? Vì sao?    b. Vẽ một vị trí đặt mắt đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3.1 trang 9 SBT Vật Lí 7

Bài 3.1 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 7: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?    A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt trời không đến được nơi ta đứng.    B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, khô...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Để học tốt Vật Lí lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 7 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 7 (VBT Vật Lí 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Sự truyền ánh sáng

Để học tốt Vật Lí lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 7 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 7 (VBT Vật Lí 7) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Để học tốt Vật Lí lớp 7, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 7 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 7 (VBT Vật Lí 7) khác: Xem thêm các loạt bài Đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

    ⇨ Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.     ⇨ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.     - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng     Ví dụ: Ngọn nến đang cháy, bóng đèn đang phát sán...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Sự truyền ánh sáng

    Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng     a) Tia sáng     Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.     Biểu diễn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

    a) Bóng tối     Vùng nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối.     Đặt một đèn pin trước một màn chắn (E), trong khoảng từ đèn đến màn chắn đặt một miếng bìa (MKIN). Vùng không nhận được ánh sáng là M’K...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết: Nguồn sáng - Vật sáng - Định luật truyền thẳng - Định luật phản xạ ánh sáng

Lý thuyết Nguồn sáng - Vật sáng - Định luật truyền thẳng - Định luật phản xạ ánh sáng 1. Nhận biết ánh sáng    - Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 2. Điều kiện nhìn thấy một vật    - Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Nguồn sáng - Vật sáng - Định luật truyền thẳng - Định luật phản xạ ánh sáng (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Nguồn sáng - Vật sáng - Định luật truyền thẳng - Định luật phản xạ ánh sáng (phần 1) Câu 1. Em hãy nhận ra câu sai trong những câu sau: A. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta B. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta C. Nguồn sá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm Nguồn sáng - Vật sáng - Định luật truyền thẳng - Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Nguồn sáng - Vật sáng - Định luật truyền thẳng - Định luật phản xạ ánh sáng (phần 2) Câu 11. Trong bóng đêm tĩnh mịch ta có thể nhìn thấy được những vật nào sau đây: A. Những vì sao bằng nhựa phủ chất dạ quang dán trên trần nhà B. Chiếc giường gỗ mà ta đang ngủ C. Kim của chiếc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4) Câu 1:. Câu trả lời nào dưới đây là sai? Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó: A. Nằm trong vùng bóng nửa tối Mặt Trăng.Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời B. Chỉ thấy một phần Mặt Trăng C. Chỉ thấy một phần Mặt Trời D. Bị Mặt T...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4) Câu 1:. Câu trả lời nào dưới đây là sai? Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó: A. Nằm trong vùng bóng nửa tối Mặt Trăng.Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời B. Chỉ thấy một phần Mặt Trăng C. Chỉ thấy một phần Mặt Trời D. Bị Mặt T...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 4) Câu 1:. Câu trả lời nào dưới đây là sai? Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó: A. Nằm trong vùng bóng nửa tối Mặt Trăng.Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời B. Chỉ thấy một phần Mặt Trăng C. Chỉ thấy một phần Mặt Trời D. Bị Mặt T...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9