Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1

(trang 4 sgk Lịch Sử 8): - Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Trả lời: - Đến thế kỉ XV, yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu đã phát triển khá mạnh, với nhiều công trường thủ công như dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê mướn nhân công. - Tro...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2

(trang 11 sgk Lịch Sử 8): - Xã hội Pháp trước Cách mạng phân ra những đẳng cấp nào ? Trả lời: Có 3 đẳng cấp: + Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế. + Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế. + Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 3

(trang 18 sgk Lịch Sử 8): - Quan sát hình 12 và 13 (SGK, trang 18) em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? Trả lời: - Hình 12: có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải- cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt. - Hình 13: Máy kéo sợi Gien-ni do Giêm Ha-gri-vơ sáng chế. Máy...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

1. Một nền sản xuất ra đời • Về kinh tế: - Các xưởng luyện kim, dệt vải, nấu đường,…. bắt đầu xất hiện. Các cưởng này có có thuê mướn công nhân. - Thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán sầm uất. - Một số ngân hàng được thành lập.  Kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện. • Về xã hội - Hình t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

1. Tình hình kinh tế - Nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển. - Công thương nghiệp đã phát triển nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm. 2. Tình hình chính trị - xã hội - Chính trị: Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, mọi quyền hành đều nằm trong tay vua. - Xã hội: gồm 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế-xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân tay được thay thế bằng công ngh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 4: Hãy nên những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Trả lời:    * Về kinh tế    - Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời.       + Xuất hiện các công trường thủ công có...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 11

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 11: Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào? Trả lời:    - Trước cách mạng, xã hội Pháp phân ra ba đẳng cấp:       + Tăng lữ       + Quý tộc      ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 3 trang 18

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 3 trang 18: Quan sát hình 12 và 13 (SGK, trang 18) em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? Trả lời:    - Hình 12: Năng suất kéo sợi rất thấp,có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải - cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt. &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 VBT Lịch Sử 8

Bài 1 trang 3 VBT Lịch Sử 8: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.    Bắt đầu từ thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện một nền sản xuất mới – nền sản xuất TBCN. Vậy, nền sản xuất mới đó đã ra đời trong hoàn cảnh nào?    a. Trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu.  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 9 VBT Lịch Sử 8

Bài 1 trang 9 VBT Lịch Sử 8: Em hãy phác họa nét nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng. Lời giải:    - Nông nghiệp:    + Phương thức canh tác lạc hậu.    + Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì.    + Nạn đói, mất m...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 15 VBT Lịch Sử 8

Bài 1 trang 15 VBT Lịch Sử 8: Hãy điền các phát minh, cải tiến kĩ thuật vào phần để trống dưới đây tương ứng với mốc thời gian cho sẵn. Lời giải: Thời gian Phát minh, cải tiến kĩ thuật 1764 Máy kéo sợi Gien-ni 1769 Máy kéo sợi chạy bằng sức nước 1784 Máy hơi nước 1785 Máy dệt Đầu thế kỉ XX Tàu thủy...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Để học tốt Lịch sử lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 8 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 8 (SBT Lịch Sử 8) khác: Xem thêm các loạt...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Để học tốt Lịch sử lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 8 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 8 (SBT Lịch Sử 8) khác: Xem thêm các lo...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Để học tốt Lịch sử lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Lịch sử lớp 8 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 8 (SBT Lịch Sử 8) khác: Xem...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 Dựa vào lược đồ “Cuộc nội chiến ở Anh” hình 1 trong SGK, em hãy: Lời giải: +) Tô những màu khác nhau thể hiện vùng ủng hộ nhà Vua và vùng ủng hộ Quốc hội vào lược đồ ở hình bên +) Nêu những sự kiện chính về cuộc nội chiến ở Anh - Tháng 8/1642: Nội chiến ở Anh bùng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào bức tranh trong hình 5 của SGK, em hãy: +) Cho biết tên và nội dung của bức tranh.Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào: Lời giải: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. +) Hãy nêu cảm xúc của mình về bức tranh trên: Lời giải: Đẳng cấp thứ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hai bức trang trên mô tả máy kéo sợi ở nước Anh đầu thế ki XVIII, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào.Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là gì. Lời giải: Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là máy kéo sợi Gien – ni, tác dụng giúp tăng năng suất lên 8...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)

    Môn Lịch Sử lớp 8     Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 1+2) Câu 1: Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh? A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản. B. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 8     Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 1+2) Câu 1: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì? A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội. B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa p...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)

    Môn Lịch Sử lớp 8     Thời gian làm bài: 15 phút (Giới hạn bài 1+2) Câu 1: Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có thể lực về kinh tế, nhưng không có quyền lực vè chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm, nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân, thợ thủ công, côn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Giúp HS nắm được: - Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan - Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh - Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tran...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên tiếp theo

Giúp HS nắm được: - Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan - Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh - Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tran...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

HS hiểu và biết: - Tình hình kinh tế xã hội Pháp trước cách mạng - Việc chiếm ngục Bati ( 14-7 -1789) - Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài - Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII: GDBVMT: Tình hình lạc hậu của nông nghiệp nước Pháp, xác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 1 trang 4 sgk GDCD 8

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải Trả lời Gợi ý Bài 1 trang 4 sgk GDCD 8 a) Em có nhận xét gì về việc làm của quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên ? Trả lời: Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích chứng tỏ ông là một con người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 2 trang 7 sgk GDCD 8

Bài 2: Liêm khiết Trả lời Gợi ý Bài 2 trang 7 sgk GDCD 8 a) Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên ? Trả lời: Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ là những tấm gương đáng để cho chúng ta học tập, noi theo và kính phụ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý Bài 3 trang 9 sgk GDCD 8

Bài 3: Tôn trọng người khác Trả lời Gợi ý Bài 3 trang 9 sgk GDCD 8 a) Em có nhận xét gì về cách xử sự, thái độ và việc làm của các bạn trong các trường hợp trên ? Trả lời: * Cách cư xử, thái độ và làm việc của Hải - Hải bị các bạn chế diễu, châm chọc vì màu da của Hải đen. Hải không cho là xấu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

   - Tri huyện Thanh Ba: ăn hối lộ, ức hiếp dân nghèo, xử án không công minh, bắt giam không đúng người, ghép tội gây rối trị an.    -Nguyễn Quang Bích là viên quan liêm chính: làm đơn khiếu nại cho người nong dân.    - Bắt tên nhà giàu, trả lại ruộng cho...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Liêm khiết

   - Ma-ri Quy-ri không giữ bản quyền phát minh , biếu 1 gam Ra-đi cho viện nghiên cứu ứng dụng để chữa bệng ung thư, không nhận món quà của tổng thống mà dành nó cho viện nghiên cứu khoa học->Là người không vụ lợi, tham lam, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.   &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tôn trọng người khác

   - Mai là học sinh gỏi nhưng không kiêu căng, coi thường người khác mà lễ phép, chan hòa, cởi mở giúp đỡ nhiệt tình-> Mai được mọi người tôn trọng, quý mến.    - Các bạn trên chọc Hải vì em là da đen. Hải không cho da đen là xấu mà còn tự hào vì được hưởng màu da c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 1 trang 4

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 1 trang 4: a) Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên ? Trả lời: Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và Bác Hồ: là biểu hiện rõ nét của sự liêm khiết, minh bạch, chí công vô tư. b) Theo em, những cách xử sự...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 2 trang 7

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 2 trang 7: a) Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên ? Trả lời:    Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và Bác Hồ: là biểu hiện rõ nét của sự liêm khiết, minh bạch, chí công vô tư. b) Theo em,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 3 trang 9

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 3 trang 9: a) Em có nhận xét gì về cách xử sự, thái độ và việc làm của các bạn trong các trường hợp trên ? Trả lời:    - Mai luôn lễ phép, sống chan hòa, cởi mở và tôn trọng người khác.    - Hải luôn tôn trọng màu da, tôn trọng nguồn gốc của mì...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Câu 1 (trang 5 VBT GDCD 8): Trả lời: Những chi tiết thể hiện quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích là người chính trực là: - Ông đặc biệt lưu ý diệt trừ nạn tham ô - Điều tra và xử lại đúng vụ án sai của Tri huyện Thanh Ba, xử đúng người đúng tội, trả lại đất đai cho người nghèo - Ông kiên quyết không ngh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Liêm khiết

Câu 1 (trang 10 VBT GDCD 8): Trả lời: Liêm khiết Trái với liêm khiết - Cố gắng vươn lên để đạt hiệu quả cao trong học tập - Quay cóp bài để đạt điểm cao - Chịu khó làm ăn để thoát nghèo - Các bộ lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ - Nhặt được của rơi trả người đã mất - Buôn lậu, trốn thuế - Làm giàu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Tôn trọng người khác

Câu 1 (trang 16 VBT GDCD 8): Trả lời: Những biểu hiện tôn trọng người khác: Kính trọng lễ phép với thầy cô, yêu quý, đoàn kết với bạn bè, lắng nghe quan tâm người khác, sống chan hòa với mọi người, kính trọng ông bà, cha mẹ, chấp hành nội quy nơi công cộng Câu 2 (trang 16 VBT GDCD 8): Trả lời: Trong...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 5 SBT GDCD 8

Câu 1 trang 5 SBT GDCD 8: Theo em, thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải? Lời giải: Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, điều chỉnh suy nghĩ và hành động cho phù hợp. Các bà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 8 SBT GDCD 8

Câu 1 trang 8 SBT GDCD 8: Em hiểu thế nào là liêm khiết? Lời giải: Liêm khiết là không hám danh lợi, sống trong sạch. Các bài giải sách bài tập Giáo dục công dân lớp 8 (SBT GDCD 8) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt GDCD 8 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 11 SBT GDCD 8

Câu 1 trang 11 SBT GDCD 8: Em hiểu thế nào là tôn trọng người khác? Lời giải: Tôn trọng người khác là: + Đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự và phẩm giá và lợi ích của người khác. + Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người. Các bài giải sách bài tập Giáo dục công dân...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Bài tập tình huống GDCD 8

Bài 1 trang 5 Bài tập tình huống GDCD 8: Thảo luận lẽ phải, các em trong tổ 1 có các ý kiến khác nhau: (1) - Lẽ phải là điều đúng đắn. (2) - Lẽ phải là điều hợp với đạo lí. (3) - Lẽ phải là điều hợp với lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội. (4) - Lẽ phải là điều khoa học chứng minh là đúng. (5)...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 8 Bài tập tình huống GDCD 8

Bài 1 trang 8 Bài tập tình huống GDCD 8: Những hiện tượng đó cần được phân tích và giải quyết như thế nào? Những hiện tượng đó có liên quan gì đến rèn luyện tính liêm khiết hay không? Trả lời: Những hiện tượng trên đều là hành vi sai trái. Khi bị điểm kém, cả thầy, trò và gia đình đều phải trung th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 10 Bài tập tình huống GDCD 8

Bài 1 trang 10 Bài tập tình huống GDCD 8: Em hãy nêu ví dụ hoặc tình huống đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày về thiếu tôn trọng người khác. Trả lời: Ví dụ: Một nhóm bạn học sinh nói to, ăn quà vặt trong giờ học. Hút thuốc lá ở công viên. Cười đùa, nói chuyện vui vẻ ở đám tang. Các bài giải bài...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 9 sgk Tin học 8

Bài 1 (trang 9 sgk Tin học lớp 8): Trả lời: - Ở đây, chúng ta có 2 công việc cần thực hiện, đó là:     1. Tìm kiếm một cụm từ trong văn bản:     2. Thay thế bằng một cụm từ khác. - Để thực hiện được 2 công việc này, máy tính sẽ cần đưa ra một loạt các mệnh lệnh:  ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 14 sgk Tin học 8

Bài 1 (trang 14 sgk Tin học lớp 8): Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình. Trả lời: - Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình bao gồm bảng chữ cái, các quy tắc và ngữ nghĩa, trong đó:    1. Bảng chữ cái: Các ngôn ngữ lập trình thường gồm các chữ cái tiếng...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 15 sgk Tin học 8

Bài 1 (trang 15 sgk Tin học lớp 8): Làm quen với Free Pascal. Nhận biết các thành phần trên màn hình của Free Pascal Trả lời: . Khởi động Free Pascal bằng cách nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền (hoặc có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng và chọn open). b. Quan sát màn hình của Free Pa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

• Nội dung chính - Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh - Chương trình là bản hướng dẫn cho máy tính thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. 1. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính làm việc    - Khái niệm câu lệnh: là những chỉ dẫn, nhiệm vụ cần được...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

• Nội dung chính: - Ngôn ngữ lập trình là gì? - Từ khóa của ngôn ngữ lập trình - Cấu trúc chung của 1 chương trình máy tính. 1. Ví dụ về chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?    - Ngôn ngữ lập trình được tạo nên từ bảng chữ cái và cá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết Bài bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal

1. Mục đích, yêu cầu - Bước đầu làm quen với môi trường lập trình Free Pascal, nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bảng chọn và chọn lệnh. - Gõ được 1 chương trình Pascal đơn giản - Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem xét kết quả. 2. Nội dung Bài 1: làm quen vớ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 8

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 8: Em hãy xem 1.1 và cho biết các hình a, b, c và d có ý nghĩa gì? Lời giải: Qua 4 hình trên thấy được phương thức giao tiếp của con người rất đa dạng:       + Hình a: Phương thức truyền đạt tiếng nói     &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 Công nghệ 8

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 Công nghệ 8: Hãy quan sát các hình 2.2 và nhật xét về các đặc điểm của các tia chiếu chiếu trong các hình a,b và c? Lời giải: - Hình a các tia chiếu xuất phát từ một điểm - Hình b các tia chiếu song song với nhau - Hình c các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu Các...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

    Dụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, ...     Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4 (297mm x 210mm), ...     Vở bài tập, giấy nháp, ...     Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Hãy đánh dấu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

    Trong giao tiếp, con người dùng nhiều phương tiện thông tin khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau:     - Tiếng nói.     - Cử chỉ.     - Chữ viết.     - Hình vẽ…     Trong...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2. Hình chiếu

    Khi chiếu một vật thể lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.     Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.     Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau.   &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

    Khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng. 1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?     Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật. 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật HìnhHình chiếuHình dạngKích thước 1ĐứngChữ nhậtChiều dài a, chiều cao h 2BằngVuôngChiều rộ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 1 trang 5

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 1 trang 5: Em hãy xem hình 1.1 và cho biết các hình a, b, c và d có ý nghĩa gì? Lời giải: Các hình a, b, c, d là các cách khác nhau để con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin của mình: điện thoại, thư, biển báo, cử chỉ, ... Trả lời câu hỏi Công...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 2 trang 8

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 2 trang 8: Hãy quan sát các hình 2.2 và nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong các hình a, b và c. Lời giải: - Hình a: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm xuyên qua các điểm của hình đến mặt phẳng chiếu. - Hình b: Các tia chiếu đi qua các điểm của hình và song...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể

Để học tốt Công nghệ lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 8: Bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 8 tương ứng. Bước 1. Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành Bước 2. Bài làm trong vở bài tập hoặc trên giấy A4...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Hãy điền các chữ a, b, c vào các ô trống để các mệnh đề sau tương ứng với các hình 1.2 a, b, c trong SGK: Lời giải: c Các kĩ sư đang dùng bản vẽ kĩ thuật để trao đổi ý kiến với nhau a Các nhân viên đang lập bản vẽ kĩ thuật của sản phẩm b Các công nhân đang căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để thi công công...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2. Hình chiếu

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: Lời giải: Khi chiếu một vật thể lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong những mệnh đề sau: Lời giải: - Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Hãy nêu nội dung của bài tập thực hành này Lời giải: Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng ở trê...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Để học tốt Công nghệ lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 8 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 8 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 8 (SBT Công nghệ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Hình chiếu

Để học tốt Công nghệ lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Công nghệ 8 Bài 2: Hình chiếu. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Công nghệ lớp 8 tương ứng. Các bài giải bài tập sách bài tập Công nghệ 8 (SBT Công nghệ 8) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt C...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể

Bài 3.1 trang 7 SBT Công nghệ 8: 1. Vẽ ba hình chiếu: đứng - bằng - cạnh của vật thể dạng chữ L (hình 3.1). Bài làm được trình bày trên khổ giấy A4 bằng bút chì và dụng cụ vẽ. 2. Dùng vật liệu mềm như: miếng xốp, đất sét, khoai củ,… làm thành mô hình các vật thể đó. Lời giải: 1. Xem hình 3.1tl Các b...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (có đáp án - Đề 1)

    Môn: Công nghệ lớp 8     Thời gian: 15 phút Câu 1:Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng: A. Một phương tiện thông tin B. Hai phương tiện thông tin C. Nhiều phương tiện thông tin D. Không sử dụng phương tiện thông ti...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (có đáp án - Đề 2)

    Môn: Công nghệ lớp 8     Thời gian: 15 phút Câu 1 Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để? A. Chế tạo B. Thiết kế C. Lắp ráp D. Thi công Câu 2 Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong: A. Sản xuất B. Đời sống C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (có đáp án - Đề 3)

    Môn: Công nghệ lớp 8     Thời gian: 15 phút Câu 1: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng? A. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm B. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả D. Giúp s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 1 trang 6

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 1 trang 6: Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội? Trả lời:    Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề trong xã hội như: ngành y, giáo viên, ngành t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 2 trang 8

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 2 trang 8: Quan sát hình 2 - 1 và 2 - 2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi sau: - Cơ thể người gồm mấy phần? Kể tên các phần đó. - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? - Những cơ quan nào nằm trên khoang ngực? - Những cơ quan nào...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình Trả lời: Một tế bào điển hình gồm: - Màng sinh chất: - Chất tế bào: + Ti thể     + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi     + Trung thể - Nhân:     + N...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Bài mở đầu

- Các ngành động vật đã học:    + Ngành động vật nguyên sinh    + Ngành ruột khoang    + Các ngành giun    + Ngành thân mềm    + Ngành chân khớp    + Ngành động vật có xương sống - Trong ngành động vật có xương...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Cơ thể người được bao bọc bởi lớp da. - Cơ thể người chia làm 3 phần: đầu, thân, chi (tay, chân) - Các khoang chính của cơ thể là khoang ngực và khoang bụng, các khoang này nằm ở thân và ngăn cách nhau bởi cơ hoành.    + Khoang ngực: Chứa tim, phổi, khí quản, thực quản.   &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tế bào

- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. - Một cơ thể sống có thể có một (VD: cơ thể đơn bào) hoặc rất nhiều tế bào (VD: con người). - Một tế bào điển hình gồm: - Màng sinh chất: - Chất tế bào:    + Ti thể    + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 7 Sinh 8

Câu 1 trang 7 Sinh 8: Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú. Trả lời:  Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:    - Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 2 trang 8

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 2 trang 8: Quan sát hình 2-1 và 2-2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi sau: - Cơ thể người có mấy phần? Kể tên các phần đó. - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? - Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực? - Những cơ quan nào nằm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Quan sát hình 3-1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình. Trả lời: - Tế bào gồm 3 phần: màn sinh chất, chất tế bào và nhân. - Màng sinh chất bao bọc xung quanh tế bào. - Chất tế bào gồm có chất nguyên sinh và các bào quan, các bào quan ví dụ như lưới nội...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Bài mở đầu

Bài tập 1 (trang 4 VBT Sinh học 8): Trong chương trình Sinh học 7, em đã học các ngành động vật nào? Trả lời: Trong chương trình Sinh học 7, em đã học các ngành động vật: - Ngành động vật Nguyên Sinh. - Ngành Ruột khoang. - Ngành Giun dẹp. - Ngành Giun tròn. - Ngành Giun đốt. - Ngành Thân mềm. - Ngà...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bài tập 1 (trang 6 VBT Sinh học 8): Quan sát hình 2-1, 2-2 SGK để trả lời các câu hỏi: 1.Cơ thể người có mấy phần? Kể tên các phần đó. 2.Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực và khoang bụng? Trả lời: 1.Cơ thể người gồm 3 phần: phần đầu, phần t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Tế bào

Bài tập 1 (trang 8 VBT Sinh học 8): Quan sát hình 3 – 1 SGK, trình bày cấu tạo tế bào. Trả lời: Cấu tạo tế bào gồm: - Màng sinh chất. - Chất tế bào: Lưới nội chất, Ribôxôm, Ti thể, Bộ máy Gôngi, Trung thể. - Nhân. Bài tập 2 (trang 8 VBT Sinh học 8): Dựa vào bảng 3 – 1 SGK, hãy giải thích mối quan hệ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập có lời giải trang 5, 6, 7 SBT Sinh học 8

Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8: Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào ? Lời giải: Tế bào có cấu tạo gồm : - Màng sinh chất còn gọi là màng tế bào. - Chất tế bào có chứa các bào quan như : lưới nội chất (lưới nội chất trơn và lưới nội chấ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập tự luận trang 7 SBT Sinh học 8

Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8: Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ? Lời giải: Tính chất sống của tế bào biểu hiện ở các đặc điểm sau : - Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường thông qua máu và nước mô (môi trường trong): + Lấy O2 và các chất dinh dưỡng từ môi trường và thải ra môi trườ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập trắc nghiệm trang 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SBT Sinh học 8

Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8: Tế bào động vật có A. Màng tế bào mỏng. B. Không có lục lạp. C. Có không bào nhỏ, có trung thể. D. Cả A, B và C. Hiển thị lời giải Bài 2 trang 8 SBT Sinh học 8: Tế bào thực vật khác động vật là A. Có thành tế bào. B. Có lạp thể nhưng không có trung thể. C. Có không bào...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 1: Bài mở đầu

Bài tập trắc nghiệm Sinh 8 Bài 1: Bài mở đầu Câu 1. Con người là một trong những đại diện của A. lớp Chim. B. lớp Lưỡng cư. C. lớp Bò sát. D. lớp Thú. Câu 2. Con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhấ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bài tập trắc nghiệm Sinh 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người Câu 1. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ? A. Bóng đái      B. Phổi C. Thận      D. Dạ dày Câu 2. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm Bài 3: Tế bào

Bài tập trắc nghiệm Sinh 8 Bài 3: Tế bào Câu 1. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ? A. 5      B. 4 C. 3      D. 2 Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ? A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Tiền chất của vitamin A chứa nhiều trong loại quả nào dưới đây ? A. Gấc B. Roi C. Táo ta D. Đào lộn hột Câu 2: Thiếu loại vitamin nào dưới đây sẽ dẫn đến chứng tê phù, viêm dây thần kinh ? A. Vitamin B12 B. Vita...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

(Đề gồm 30 câu trắc nghiệm) Câu 1: (0,3 điểm) Trong hệ thần kinh người, cơ quan nào dưới đây thuộc bộ phận trung ương ? A. Tủy B. Dây thần kinh C. Hạch thần kinh D. Tất cả các phương án còn lại Câu 2: (0,3 điểm) Dựa vào đâu để người ta phân chia hệ thần kinh thành hai loại : hệ thần kinh vận động v...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm 5)

Thời gian: 15 phút (Đề gồm 10 câu trắc nghiệm, trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm) Câu 1: Tuyến nào dưới đây là tuyến pha ? A. Tuyến tuỵ B. Tuyến yên C. Tuyến giáp D. Tuyến trên thận Câu 2: Tuyến nội tiết nào dưới đây nằm ở vùng đầu ? A. Tuyến sinh dục B. Tuyến tuỵ C. Tuyến ức D. Tuyến yên Câu 3: Tác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 1

(trang 4,5 sgk Địa Lí 8): - Dựa vào hình 1.1, em cho biết: - Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ địa lí nào? - Châu Á tiếp giáp với các đạ dương và các châu lục nào? - Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ rộng n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 2

(trang 7 sgk Địa Lí 8): - Quan sát hình 2.1, em hãy - Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80o0Đ. - Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? Trả lời: Các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80o0Đ: đới...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 3

(trang 10 sgk Địa Lí 8): - Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: - Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào? - Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào? Trả lời: - Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á:   + Sông Ô–bi bắt n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Sau bài học các em sẽ xác định được vị trí địa lí của châu Á và trình bày được đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á. - Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, là một bộ phận cua lục địa Á –Âu. - Diện tích phần đất liền là 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo phủ thuộc thì lên tới 44,4 triệu km2 → Là châu lụ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Khí hậu châu Á

a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau Khí hậu châu Á gồm các đới: - Đới khí hậu cực và cận cực - Đới khí hậu ôn đới - Đới khí hậu cận nhiệt - Đới khí hậu nhiệt đới - Đới khi hậu Xích đạo b) Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau - Đới khí hậu ôn đới:  &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển và nhiều hệ thống sông lớn: Ô-bi, Ê-nit- xây, Lê-na, A-mua, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Hằng, Ấn, Ti-gro, Ơ-phrát,… - Các con sông ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp:    + Phía Bắc: Mạng lưới sông ngòi dày đặc:...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 1 trang 4: Dựa vào hình 1.1, em hãy cho biết: - Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ địa lý nào? - Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào? - Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 2 trang 7

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 2 trang 7: Quan sát hình 2.1, em hãy: - Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80oĐ. - Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? Trả lời: - Các đới khí hậu: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 3 trang 10

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 3 trang 10: Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: + Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào? + Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào? Trả lời: - Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á gồm: + Sông Lê n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 4 SBT Địa Lí 8

Câu 1 trang 4 SBT Địa Lí 8: Dựa vào hình 1: Em hãy: a) Tô màu vàng vào phần châu Á. b) Ghi tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á. c) Ghi dấu cộng (+) vào vị trí điểm cực Bắc, cực Nam châu Á và điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống trong các câu dưới đây. Lời giải: b) - Tiếp giá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 3 trang 8 SBT Địa Lí 8

Câu 3 trang 8 SBT Địa Lí 8: Dựa vào hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu châu Á, tr 7 SGK, em hãy: Lời giải: a) Cho biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới, kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. b) Kết hợp với vốn kiến thức, nêu đặc điểm chung của đới khí hậu này. -...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu 1 trang 8 SBT Địa Lí 8

Câu 1 trang 8 SBT Địa Lí 8: Quan sát hình 1.2. Lược đồ hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, tr 5 và dựa vào các nội dung khác trong SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây: Lời giải: Các bài Giải sách bài tập Địa Lí 8 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào kiến thức đã học em hãy điền vào chỗ chấm (...) lược đồ trên: - Tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á - Tên một số biển, vịnh biển sau: Địa Trung Hải, Biển Đỏ, biển Arap, vịnh Bengan, Biển Đông. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 8...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hính 2.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy tô màu vào bảng chú giải và lược đồ để phân biệt rõ các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á. Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 8 khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào kiến thức đã học, lược đồ “ Vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á” ở trang 4, em hãy xác định các con sông dưới đây, bắt nguồn từ các dãy núi hoặc sơn nguyên nào và chảy qua những đồng bằng lớn nào. Số TT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 4 VBT Địa Lí 8

Bài 1 trang 4 VBT Địa Lí 8: : Quan sát Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa Cầu dưới đây cho biết: a. Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? b. Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ? c. Châu Á giáp những đại dương nào? d. Châu Á giáp các châu lục nào? Lời giải:    a) Châ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 7 VBT Địa Lí 8

Bài 1 trang 7 VBT Địa Lí 8: Điền vào bảng dưới đây đặc điểm chủ yếu của các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á. Lời giải: Các kiểu khí hậuPhân bốVề mùa đôngVề mùa hạ Các kiểu khí hậu gió mùaGió mùa nhiệt đới ở Nam Á và Đông Nam Á. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới ở Đông ÁGió từ nội địa thổi ra khô và lạnh,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 9 VBT Địa Lí 8

Bài 1 trang 9 VBT Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy tìm các thông tin cần thiết và ghi vào bảng sau: Lời giải: Các sông lớnChảy trong khu vựcĐổ ra biển hoặc đại dương nào?Đặc điểm chung Ô bi, I-ê-nit-xây, Lê-naBắc Á Bắc Băng Dương- Các sông đều có hướng chảy từ n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 8     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Điểm nào sau đây không đúng với địa hình châu Á? A. Địa hình tường đối bằng phẳng, ít bị chia cắt. B. Các núi và sơn nguyên cao chủ yếu tập trung ở trung tâm. C. Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ. D....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 8     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào? A. Bắc Á                B. Đông Nam Á    &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3) Xem đề kiểm tra

    Môn Địa Lí lớp 8     Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1. Phần đất liền châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây? A. Đại Tây Dương. B. Ấn Độ Dương. C. Thái Bình Dương. D. Bắc Băng Dương. Câu 2. Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở khu vực nào? A. Đông...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

- Biết được vị trí địa lý, giới hạn châu Á trên bản đồ - Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ châu Á - Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản châu Á. - Đọc lược đồ, bản đồ châu Á - Yêu thích môn học. a. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sá...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Địa Lí 8 Bài 2: Khí hậu châu Á

Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á. - Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á. Đọc và phân tích lược đồ khí hậu châu Á. - Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm ở châu Á. * Các KNS cơ bản cần được giáo dục tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giáo án Địa Lí 8 Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. - Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn. - Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan. - Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ vựng Unit 1: My Friends

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 1: My Friends. Word Class Meaning affect v ảnh hưởng annoy v làm bực mình, quấy rầy bald adj hói (đầu), trọc (đồi) blond adj vàng hoe (tóc) character n tính cách, tính nết curly adj quăn, xoăn (tóc) d...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (trang 10 SGK Tiếng Anh 8)

Getting Started (Trang 10 SGK Tiếng Anh 8) Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.) a) The boys are playing football/ soccer. b) The girls are studying. c) The boys are playing chess. d) The girls are playing volleybal...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Listen and Read (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8)

Listen and Read (Trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Hoa: Chào Lan. Lan: Chào Hoa. Bạn có vẻ vui. Hoa: Đúng thế. Hôm nay mình nhận được thư của Niên, bạn mình. Lan: Mình có biết bạn ấy không nhỉ? Hoa: Mình không nghĩ là bạn biết bạn ấy. Bạn ấy là hàng xóm của mình ở Huế. Lan: Bạn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 1

1. Complete the paragraph. Put the verbs in brackets into the correct form. (Trang 5 sách Bài tập Tiếng Anh 8) 1. is 2. lives 3. received 4. have 5. eat 6. cooks 7. is 8. wrote 9. introduced 10. sent 2. Correct the following sentences. Write two correct sentence each time. (Trang 5-6 sách Bài tập Ti...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 2

1. Write sentences about what these people are going to be. Use the words in the box. (Trang 15-16 sách Bài tập Tiếng Anh 8) a. Lan is going to be a dancer. b. Hoa is going to be a teacher. c. Tom and John are going to be pilots. d. Nam is going to be a lawyer. e. Bob is going to be an actor. f. Pet...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 3

1. Complete the following sentences with have to or must. (Trang 25 sách Bài tập Tiếng Anh 8) a. have to/ must b. have to/ must c. have to d. have to e. have to/ must f. have to/ must g. does – have to h. must has to j. must 2. You are giving advice to a friend. Use ought to or ought not to. (Trang...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others. Question : 1 A. public B. humorous C. lucky D. under Hiển thị đáp án Question : 2 A. friend B. enough C. planet D. extremely Hiển thị đáp án Question : 3 A. sociable B. carry C. Mercury D. curly Hiển t...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Question : 1 – “_____________?” – “I’m six years old.” A. How old are you? B. How are you? C. How old you are? D. Hello. Hiển thị đáp án Question : 2 Would you like __________ a cartoon with us tonight? A. to watch B. watch C. watching...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Đề bài Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE? Hi everyone, I’m Peter. I’m from Australia. Let me introduce my cousin, Tuan. We are the same age. He has short black hair. He is really sociable so I love playing with him. He says there are four seasons in the North...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Từ vựng Unit 1

Unit 1: Leisure activities Từ vựng Unit 1 lớp 8 Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure activities. activity (n) hoạt động adore (v) yêu thích, mê thích addicted (adj) nghiện (thích) cái gì beach game (n) trò thể thao trên bãi biển bracelet...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới) It's right up my street! (Đúng vị của tớ!) 1. Listen and read Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Mai: Xem quyển sách này nè Phúc "Hướng dẫn nhỏ về huấn luyện chó của tôi". Phúc: Nghe tuyệt đấy. Max cũng sẽ thích nó. Cuối tuần trước, chúng mình đã...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)

A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới) Vocabulary 1. Look at the following pie chat ... (Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về các hoạt động giải trí ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.) Hướng dẫn dịch: Thời gian giải trí trung bình trong một ngày    thư giãn và suy nghĩ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)

1. Rearrange the letters to find the words. (Sắp xếp lạỉ những chữ cái để tìm các từ) 1. prince (hoàng tử) 2. brush (cây cọ) 3. price (giá) 4. brick (gạch) 5. prawns (tôm) 6. broom (cây chổi) 7. prize (giải thưởng) 8. branch (cành cây) 2. Read the words aloud and put them into the correct column. (Đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)

1. Match the words in blue ... (Nối những từ màu xanh với những từ màu cam. Vài từ màu xanh đi với hơn 1 từ màu cam.) - Surfing the Internet - Making crafts - Playing sports - Playing computer games - Doing sports/ crafts/ DIY - Watching TV/ sports - Reading books Hướng dẫn dịch: - Lướt mạng - Làm đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

C. Speaking (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 8 mới)

1. Look at the pictures and ...(Nhìn vào những bức hình và nói xem Phong thích hay không thích hoạt động này. Sử dụng nhiều động từ khác nhau về sở thích càng tốt) 1. He dislikes/ hates/ detests playing Computer games. 2. He prefers/ adores/ loves/ likes/ enjoys doing karate. 3. He prefers/ adores/...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others. Question 1: A. adore       B. world       C. worker       D. word Hiển thị đáp án Question 2: A. beach   &nb...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends. A. hang        B. hanging        C. to hang        D. hangs Hiển thị đáp án Question 2...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE? Hello everyone. This is Alice. What do you often do when you have free time? There are a lot of leisure activities for young people to choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things to make c...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tôi đi học

Bố cục: Gồm 3 phần: - Phần 1 ( từ đầu… trên ngọn núi) Tâm trạng nao nức về kỉ niệm của buổi tự trường đầu tiên. - Phần 2 ( tiếp… tôi cũng lấy làm lạ): Khung cảnh sân trường làng Mĩ Lí ngày khai trường. - Phần 3 (phần còn lại) Cảm xúc nhân vật "tôi" khi vào lớp. Hướng dẫn soạn bài Câu 1 (trang 9 sgk...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

I. Từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp a, Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của từ "thú", "cá" bởi vì nghĩa của từ động vật bao hàm nghĩa của từ "thú" và "cá" b, Nghĩa của từ "thú" rộng hơn nghĩa của từ "voi", "hươu", nghĩa của từ "chim" rộng hơn nghĩa của từ "tu hú", "sáo". Nghĩa của từ "cá" r...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

I. Chủ đề của văn bản Hãy đọc lại văn bản “Tôi đi học” của Thanh Tịnh và trả lời câu hỏi Câu 1 (trang 12 sgk Ngữ Văn 8 tập 1) Tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc trong buổi tựu trường đầu tiên của bản thân mình. Sự hồi tưởng ấy gợi lên những kỉ niệm nao nức khôn nguôi về con đường tới trường, trườ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tôi đi học

Tóm tắt:     Câu chuyện là dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” về những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên. Cảm giác náo nức, hồi hộp, ngỡ ngàng với con đường, cảnh vật, trường học, bạn bè, thầy giáo. Bố cục:     - Phần 1 (từ đầu ... trên ngọn núi): tâm trạng nhân vật “...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

   a. Nghĩa của từ "động vật" rộng hơn nghĩa của từ "thú, chim, cá". Vì nghĩa của từ "động vật" bao hàm nghĩa của từ "thú, chim, cá"    b. Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu. Nghĩa của chim rộng hơn nghĩa của các từ: tu hú, sáo... và nghĩa của từ cá có...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Câu 1 : (trang 12 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):     Tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc trong thời thơ ấu của mình: cảnh vật, quang cảnh trên đường đến trường, ở trường, khi nghe gọi tên, xếp hàng vào lớp, khi ngồi trong lớp học.     Sự hồi tưởng gợi lên bao tình cảm về buổi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tôi đi học

Chia làm 4 phần: Phần 1: Từ đầu đến “… rộn rã”: Những hình ảnh gợi cho nhân vật “tôi” nhớ về kỉ niệm ngày tựu trường. Phần 2: tiếp theo “….trên ngọn núi”: Cảm nhận của “tôi” trên con đường cùng mẹ tới trường. Phần 3: Từ “Trước sân trường ….” đến “…chút nào hết.”: Tâm trạng cảm xúc của nhân vật khi đ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

    a. Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá Vì : Nghĩa của từ động vật bao hàm nghĩa của các từ thú, chim, cá     b. Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu. Nghĩa của từ chim rộng hơn nghĩa của từ tu hú, sáo. Nghĩa của từ cá rộng h...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Đọc lại văn bản Tôi đi học – Thanh Tịnh và trả lời câu hỏi Câu 1. (trang 12 Ngữ văn 8 tập 1): Tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc trong thời thơ ấu của mình: Kỉ niệm về ngày tựu trường đầu tiên: nhớ về cảnh vật, tâm trạng khi trên đường cùng mẹ đến trường, khi đứng trước sân trường và khi ngồi tro...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tôi đi học

Tóm tắt: Tôi đi học Phần 1 (từ đầu đến “làn mây lướt ngang trên ngọn núi”): Dòng hồi ức tràn về với tâm trạng đầy mới mẻ, khác lạ trên con đường đến trường. Phần 2 (tiếp theo đến “được nghỉ cả ngày nữa”): Sự bỡ ngỡ của cậu học trò nhỏ khi đứng trong sân trường. Phần 3 (đoạn còn lại): Cảm xúc, suy tư...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

   a, Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá. Vì thú, chim, cá đều là một loại thuộc động vật.    b, Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của từ voi, hươu vì voi và hươu là hai trong nhiều loại thú. Nghĩa của từ chim rộng hơn nghĩa của từ tu hú, sáo vì...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Soạn bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

- Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt. - Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác. - Để viết hoặc hiểu một văn bản, cần xác định chủ đề được thể hiện ở nhan đề, đề mục, trong quan hệ giữa các phần của văn bản...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh hay nhất

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh    Tôi đi học là truyện ngắn giàu chất trữ tình của nhà văn Thanh Tịnh. Truyện không đi vào những biến cố, những xung đột xã hội gay gắt mà đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đến trường....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ hay nhất

Đề bài: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng.    Nguyên Hồng là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam. Ông để lại số lượng tác phẩm tương đối phong phú và giàu giá trị. Ông là nhà văn của những người cùng khổ, đồng cảm và có tình yêu thương tha...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Phân tích đoạn trích Tức nước vỡ bờ hay nhất - Ngữ văn lớp 8

Đề bài: Phân tích đoạn trích Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn) của Ngô Tất Tố.    Tắt đèn là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố, tác phẩm không chỉ mang giá trị hiện thực mà còn mang giá trị nhân đạo sâu sắc. Mặc dù bị đàn áp, bị đẩy đến bước đường cùng nhưng họ k...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tôi đi học

- Thanh Tịnh (1911 - 1988), tên khai sinh là Trần Văn Ninh - Quê quán: xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế - Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác:    + Năm 1936, Thanh Tịnh cho xuất bản tập thơ Hận chiến trường    + Năm 1941, hai bài thơ ông sáng tác "Mòn mỏi"...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trong lòng mẹ

- Nguyên Hồng (1918- 1982), tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng - Quê quán: Nam Định - Cuộc đời và sự ngiệp sáng tác    + Nguyên Hồng bắt đầu viết văn từ năm 1936 với truyện ngắn "Linh Hồn" đăng trên Tiểu thuyết thứ 7    + Năm 1937, ông thực sự gây được tiếng vang trên...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tức nước vỡ bờ

- Ngô Tất Tố (1893- 1954) - Quê quán: làng Lộc Hà, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội) - Cuộc đời và sự ngiệp sáng tác    + Năm 1926, Ngô Tất Tố ra Hà Nội làm báo và viết cho tờ An Nam tạp chí.    + Sau gần ba năm ở Sài Gòn, Ngô Tất Tố trở ra Hà Nội...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu nghi vấn

1. Đặc điểm hình thức    - Có các từ nghi vấn: ai, gì, nào, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có) … không, (đã) … chưa hoặc có từ “hay” ( nối các quan hệ lựa chọn)    - Khi viết, câu nghi vấn thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi (?)    - Nếu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

1. Đoạn văn thuyết minh    - Đoạn văn là một bộ phận của bài văn    - Viết tốt đoạn văn là điều kiện để làm tốt bài văn.    - Đoạn văn thường có 2 câu trở lên được sắp xếp theo thứ tự nhất định.    - Khi viết bài văn thuyết minh, cần xác đị...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Câu nghi vấn (tiếp theo)

1. Đặc điểm hình thức    - Có các từ nghi vấn: ai, gì, nào, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có) … không, (đã) … chưa hoặc có từ “hay” ( nối các quan hệ lựa chọn)    - Khi viết, câu nghi vấn thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi (?)    - Nếu...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Tôi đi học

Câu 1: Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu? A. Ven sông Hương, thành phố Huế B. Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội C. Ven sông Đuống, Gia Lâm (Hà Nội) D. Một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ Hiển thị đáp án Câu 2: Tác giả Thanh Tịnh đã từng đi làm ở các sở tư rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ....
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Câu 1: Dòng nào chứa từ ngữ không phù hợp trong mỗi nhóm từ ngữ sau đây? A. Xe cộ: xe đạp, xe máy, ô tô, xe chỉ, xích lô, tàu điện. B. Đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, sách giáo khoa, vở. C. Cây cối: cây tre, cây chuối, cây cau, cây gạo, cây bàng, cây cọ. D. Nghệ thuật: âm nhạc, vũ đạo, văn học,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trắc nghiệm: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Câu 1: Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng tất cả các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng. A. Đúng B. Sai Hiển thị đáp án Câu 2: Có các phương tiện chủ yếu nào để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn? A. Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết B. Dùng câu nối...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tôi đi học

Câu 1 (trang 9 SGK Ngữ Văn 8 Tập 1): Những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên? Đọc toàn bộ truyện ngắn, em thấy những kỉ niệm này được nhà văn diễn tả theo trình tự như thế nào? Trả lời:     a. Những điều gợi cảm xúc cho nhân vật “tôi” kỉ niệm...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Câu 1 (Bài tập 1 trang 10 - 11 SGK Ngữ Văn 8 Tập 1): Lập sơ đồ thể hiện cấp độ khái quát nghĩa của từ trong mỗi nhóm từ ngữ sau đây (theo mẫu sơ đồ trong bài học):     a. Y phục, quần, áo, quần đùi, quần dài, áo dài, sơ mi.     b. Vũ khí, súng, bom, súng trường, đại bác...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Câu 1 (Bài tập 1 trang 13 -14 SGK Ngữ Văn 8 Tập 1): Phân tích tính thống nhất về chủ đề củ văn bản “Rừng cọ quê tôi” theo những yêu cầu nêu ở dưới.     a. Cho biết văn bản trên viết về đối tượng nào và vấn đề gì? Các đoạn văn đã trình bày đối tượng và vấn đề theo trình tự nào? Theo em...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Tóm tắt đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố. Gia đình chị Dậu thuộc vào loại cùng đinh trong làng. Vì không có đủ tiền nộp sưu thuế chị Dậu phải bán đàn chó, bán con và chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng sưu cho chồng. Anh Dậu bị bọn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Tóm tắt truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao. Lão Hạc là một nông dân nghèo, vợ mất sớm, con trai không có tiền lấy vợ nên quẫn trí bỏ đi làm đồn điền cao su. Lão sống cô độc, nghèo khổ với một chú chó tên là cậu Vàng làm bạn. Sau một trận ốm,...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 - Học kì 1 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Tìm từ ngữ có nghĩa hẹp nằm trong nghĩa của các từ ngữ cho dưới đây: a. Sách. b. Đồ dùng học tập. c. Áo. Câu 2: Chỉ ra các từ ngữ không thuộc phạm vi nghĩa của mỗi nhóm từ ngữ dưới đây. a. Quả: quả bí, quả cam, quả đất, quả nhót, quả...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tôi đi học (Tiết 1)

Link tải Giáo án Văn 8 bài Tôi đi học (Tiết 1) 1. Kiến thức - Hiểu được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật "tôi" ở buổi tựu trường đầu tiên trong cuộc đời. Trong một đoạn trích có sở dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm. - Hiểu đc cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “T...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Tôi đi học (Tiết 2)

Link tải Giáo án Văn 8 bài Tôi đi học (Tiết 2) 1. Kiến thức - Hiểu được tình cảm yêu thương, trìu mến, chu đáo, cởi mở của những người lớn (mẹ, ông đốc, thầy giáo) → Hiểu rõ trách nhiệm, tấm lòng của gia đình, nhà trường đối với thế hệ tương lai. - Tìm và phân tích những hình ảnh so sánh đặc sắ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Link tải Giáo án Văn 8 bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ 1. Kiến thức - HS phân biệt được các cấp độ khái quát về nghĩa của từ ngữ. Biết vận dụng hiểu biết về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ vào tạo lập văn bản. 2. Kĩ năng - Có kĩ năng thực hành, so sánh,phân tích các cấp độ khái quát về nghĩa...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 4: - Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý. - Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết. - Hãy cộng các tích tìm được. Lời giải - Đơn thức là: x2 và đa thức là: x2 + x + 1 - Ta có: x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1    ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Nhân đa thức xy – 1 với đa thức x3 – 2x – 6. Lời giải ( xy – 1).(x3 – 2x – 6) = xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6) = xy.x3 + xy.(-2x) + xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6) = x(1 + 3)y - x(1 + 1)y - 3xy - x3 + 2x + 6 = x4y-x2 y - 3xy - x3 + 2x +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 10 trang 8 Toán 8 Tập 1

Bài 10 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện phép tính : Lời giải: b) (x2 – 2xy + y2)(x – y)    = (x2 – 2xy + y2).x + (x2 – 2xy + y2).(–y)    = x2.x + (–2xy).x + y2.x + x2.(–y) + (–2xy).(–y) + y2.(–y)    = x3 – 2x2y + xy2 – x2y + 2xy2 – y3   &n...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1 trang 5 SBT Toán 8 Tập 1

Bài 1 trang 5 SBT Toán 8 Tập 1: Làm tính nhân: a. 3x(5x2 - 2x - 1) b. (x2+2xy -3)(-xy) c. 1/2 x2y ( 2x3 - 2/5 xy2 -1) Lời giải: a. 3 x(5x2 - 2x -1) = 15x3 - 6x2 - 3x b. (x2+2xy -3)(-xy) = - x3y – 2x2y2 + 3xy c. 1/2 x2y ( 2x3 - 2/5 xy2 -1 )= x5y - 1/5 x3y3 - 1/2 x2y Các bài giải bài tập sách bài tập...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 6 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1

Bài 6 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1: 6. Thực hiện phép tính: a. (5x – 2y)(x2 – xy + 1) b. (x – 1)(x + 1)(x + 2) c. 1/2.x2y2 (2x + y)(2x – y) Lời giải: a. (5x – 2y)(x2 – xy + 1) = 5x.(x2 – xy + 1) – 2y(x2 – xy + 1) = (5x3 – 5x2y + 5x) – (2x2y – 2xy2 + 2y) = 5x3 – 5x2y + 5x – 2x2y + 2xy2 – 2y = 5x3 – 7x2y...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 11 trang 7 SBT Toán 8 Tập 1

Bài 11 trang 7 SBT Toán 8 Tập 1: Tính: a. (x + 2y)2 b. (x – 3y)(x + 3y) c. (5 – x)2 Lời giải: a. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 b. (x – 3y)(x + 3y) = x2 – (3y)2 = x2 – 9y2 c. (5 – x)2 = 52 – 10x + x2 = 25 – 10x + x2 Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác: Xem thêm các loạt bài Để họ...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Công thức: Cho A, B, C, D là các đơn thức ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD 2. Nhắc lại các phép tính về lũy thừa. Ví dụ 1: Thực hiện các phép tính s...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

1. Quy tắc nhân đa thức với đa thức Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. Tích của hai đa thức là một đa thức 2. Công thức nhân đa thức và đa thức Cho A, B, C, D là các đa thức ta có: ( A + B ).( C + D )...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Bình phương của một tổng Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: ( A + B )2 = A2 + 2AB + B2. Ví dụ: a) Tính ( a + 3 )2. b) Viết biểu thức x2 + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng. Hướng dẫn: a) Ta có: ( a + 3 )2 = a2 + 2.a.3 + 32 = a2 + 6a + 9. b) Ta có x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = ( x +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề 1)

Bài 1 (6 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) (a + b)2 – m2 + a + b – m b) x3 + 6x2 + 12x – 8 c) x2 – 7xy + 10y2 d) x4 + 2x3 - 4x – 4 Bài 2 (4 điểm): Tìm x, biết: a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = 0 b) (5x – 4)2 – 49x2 = 0 Đáp án và Hướng dẫn giải Bài 1 a) (a + b)2 – m2 + a + b – m = (a + b +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề 2)

Bài 1 (6 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3 c) a3 – b3 + 2b – 2a d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2) Bài 2 (4 điểm): Tìm x, biết: x2 + 4x + 3 = 0 Đáp án và Hướng dẫn giải Bài 1 a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x = x(x2 + 2xy + y2– 4) = x[(x+y)2-4] = x(x +...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề 3)

Bài 1 (6 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 27a2b2 – 18ab + 3 b) 4 – x2 – 2xy – y2 c) x2 + 2xy + y2 – xz – yz d) (y3 + 8) + ( y2 – 4) Bài 2 (4 điểm): Tìm x, biết: x3 – x2= 4x2 – 8x + 4 Đáp án và Hướng dẫn giải Bài 1 a) 27a2b2 – 18ab + 3 = 3(9a2b2 – 6ab + 1) = 3(3ab – 1)2 b) 4 – x2 – 2...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật Lý 8

Bài C1 (trang 4 SGK Vật Lý 8): Làm thế nào để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời... đang chuyển động hay đứng yên? Lời giải: Để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyển động hay đứng yên, trước hết chọn một...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 8 SGK Vật Lý 8

Bài C1 (trang 8 SGK Vật Lý 8): Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái): Bảng 2.1 Cột12345 STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây 1Nguyễn An6010 2Trần Bình609,5 3Lê V...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài C1 trang 12 SGK Vật Lý 8

Bài C1 (trang 12 SGK Vật Lý 8): Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF như hình (3.1 SGK); Quan sát chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục bánh xe lăn được sau những khoảng thời gian 3 giây liên tiếp ta được kết quả ở bảng sau đây: Tên quãng đườngAB BC CD DE EF Chiề...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1.1 trang 3 SBT Vật Lí 8

Bài 1.1 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng? A. Ôtô chuyển động so với mặt đường. B. Ôtô đứng yên so với người lái xe. C. Ôtô chuyển động so với người lái xe. D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường. Lời giải: Chọn C Vì ô...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2.1 trang 6 SBT Vật Lí 8

Bài 2.1 (trang 6 Sách bài tập Vật Lí 8) Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị vận tốc? A. km.h B. m.s C. Km/h D.s/m Lời giải: Chọn C Vì vận tốc v = s/t vì s có đơn vị đo là km, m và t có đơn vị đo là h, s nên đơn vị của vận tốc là km/h Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 8 (SBT Vật Lí...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3.1 trang 7 SBT Vật Lí 8

Bài 3.1 (trang 8 Sách bài tập Vật Lí 8) 3.1. Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đường AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu của mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất chuyển động của hòn bi? Phần 1 A. Hòn bi chuyển động đều tr...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Chuyển động cơ học

Để học tốt Vật Lí lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 8 Bài 1: Chuyển động cơ học. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 8 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 8 (VBT Vật Lí 8) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Vận tốc

Để học tốt Vật Lí lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 8 Bài 2: Vận tốc. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 8 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 8 (VBT Vật Lí 8) khác: Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Để học tốt Vật Lí lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Vở bài tập Vật Lí 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải vbt Vật Lí 8 tương ứng. Các bài giải bài tập vở bài tập Vật Lí 8 (VBT Vật Lí 8) khác: Xem thêm các loạt bài Để học...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Chuyển động cơ học

- Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động). - Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật đó không thay đổi theo thời gian so với vật khác. Ví dụ: Đoàn tàu rời ga, vị trí của đoàn tàu thay đổi so với nhà ga, ta nói...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2: Vận tốc

Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và độ lớn của vận tốc được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Chú ý: Dựa vào vận tốc có thể so sánh chuyển động của các vật nhanh hay chậm.    + Vật có vận tốc càng lớn th...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Ví dụ: Chuyển động của đầu cánh quạt khi quạt quay ổn định Chuyển động của vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Ví dụ: Chuyển động...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 1)

Câu 1: Chuyển động cơ học là sự thay đổi A. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc. B. vận tốc của vật. C. vị trí của vật so với vật mốc. D. phương, chiều của vật. Câu 2: Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là A. trục Trái...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 2)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Chuyển động cong là chuyển động tròn. B. Chuyển động tròn là chuyển động cong. C. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ ba thì hai vật này đứng yên đối với nhau. D. Hai vật cùng đứng yên so với vật thứ ba thì hai vật này chuyển động đối với nhau. Câu 2: Côn...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 3)

Câu 1: Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng? A. Ô tô chuyển động so với mặt đường. B. Ô tô đứng yên so với người lái xe. C. Ô tô chuyền động so với người lái xe. D. Ô tô chuyên động so với cây bên đường. Câu 2: Quỹ đạo chuyển động của một vật là: A. đường...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

1. Trả lời câu hỏi (trang 4 sgk Hóa học 8) a) Nhiều vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất được làm từ các chất như sắt, nhôm, chất dẻo. Hãy kể ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử dụng trong gia đình em. b) Hãy kể ra ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa 8

Bài 1: a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. b) Vì sao nói được: Ở đâu có vật thể là ở đó có chất? Lời giải: a) Hai thí dụ vật thể tự nhiên: Các vật thể tự nhiên gồm một số chất khác nhau: thân cây mía, khí quyển. Hai thí dụ vật thể nhân tạo: Các vật thể nhân tạo được làm vật li...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 3: Bài thực hành 1

Bài 1 (trang 13 sgk Hóa 8): So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? Lời giải: Từ kết quả thí nghiệm cho thấy: Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ nóng chảy của parafin Khi nước sôi chỉ có parafin nóng chảy, lưu huỳnh không nóng chảy vì nh...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 2.1 trang 3 SBT Hóa 8

Bài 2.1 trang 3 sách bài tập Hóa 8: Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:    "Các vật thể …. đều gồm một số ... khác nhau, ... được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là ... hay hỗn hợp một số ... Nên ta nói được:    Đâu có ... l...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 4.1 trang 4 SBT Hóa 8

Bài 4.1 trang 4 sách bài tập Hóa 8: Điền tên hạt nào tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào ở bài tập):    a) ... và ... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.    b) …. và …. có cùng khối lượng, còn …. có khối lượng rất bé, không đáng kể.    c)...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Bài 5.1 trang 6 SBT Hóa 8

Bài 5.1 trang 6 sách bài tập Hóa 8: Có thể dùng cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụ từ: “có cùng số proton trong hạt nhân”, trong định nghĩa về nguyên tố hóa học. Đó là cụm từ A, B hay C?    A. Có cùng thành phần hạt nhân.    B. Có cùng khối lượng hạt nhân. &nbs...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết Hóa 8 Bài 2: Chất

Xem thêm: Trắc nghiệm Hóa 8 Bài 2: Chất (có đáp án) 1. Chất có ở đâu? a. Vật thể: - Vật thể tự nhiên gồm có một số chất khác nhau. VD: khí quyển gồm có các chất khí như nito, oxi,… ; trong thân cây mía gồm các chất: đường (tên hóa học là saccarozo), nước, xenlulozo,…; đá vôi có thành phần chính là...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết Hóa 8 Bài 4: Nguyên tử

Xem thêm: Trắc nghiệm Hóa 8 Bài 4: Nguyên tử (có đáp án) 1. Khái niệm - Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. VD: Kim loại natri được cấu tạo từ rất nhiều nguyên tử natri - Đường nguyên tử vào khoảng 10-8 cm - Nguyên tử gồm:     + Hạt nhân mang điện tích dương...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Lý thuyết Hóa 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Xem thêm: Trắc nghiệm Hóa 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học (có đáp án) 1. Nguyên tố hóa học là gì? a. Định nghĩa Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân Số proton là đặc trưng của một nguyên tố hóa học Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố có tính chất gi...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 1)

Bài 1: Chất Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 1) Câu 1: Hãy kể 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo? Câu 2: Cho những từ hoặc cụm từ: nhiệt độ sôi,chất, sôi, tính chất, biến đổi, nước, muối ăn (NaCl), tinh bột.hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho để điền vào chỗ ttrống trong các câu sau cho p...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 2)

Bài 1: Chất Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 2) Câu 1 : Người ta sử dụng phương pháp nào để tách :     a) Nước ra khỏi cát     b) Rượu etylic ra khỏi nước ( nhiệt độ sôi của rượu là 78,3°C)?     c) Tách nước ra khỏi dầu hỏa? Câu 2...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 3)

Bài 2: Nguyên tử Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 3) Câu 1: Nguyên tử là gì? Câu 2: Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. Câu 3 : Biết số proton trong hạt nhân của oxi là 8, kal...
Toán 12 Sách giáo khoa trang 9